تحلیل اقتصادی و انتفاع ۵۲ هزار میلیارد ریالی عملیات خط گرم در توزیع برق مشهد

عملیات خط گرم فرمان از نزدیک در شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد به عنوان یک شرکت پیشرو از ابتدای سال ۹۰ آغاز شده است. به گزارش دفتر روابط عمومی مهندس سکندری مدیر امور نت فشار متوسط شرق مشهد گفت: در اجرای عملیات خط گرم، ۹۵ درصد عملیات سرویس و نگهداری و تعمیرات شبکه های […]

عملیات خط گرم فرمان از نزدیک در شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد به عنوان یک شرکت پیشرو از ابتدای سال ۹۰ آغاز شده است.

به گزارش دفتر روابط عمومی مهندس سکندری مدیر امور نت فشار متوسط شرق مشهد گفت: در اجرای عملیات خط گرم، ۹۵ درصد عملیات سرویس و نگهداری و تعمیرات شبکه های فشار متوسط به صورت برقدار و با استفاده از هنر و فناوری خط گرم و سیستم کابل بای پس (سنجاب) انجام می شود.

وی اضافه کرد: اکنون بیش از ۱۲۰ ماه از راه اندازی کامل و سیستمی خط گرم می گذرد و طی این مدت انتفاعی معادل ۵۲.۹۷۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال به طور مستقیم و غیرمستقیم برای صنعت برق و اقتصاد کشور به ارمغان آورده است.

عملکرد امور نگهداشت پیشگیرانه شبکه فشار متوسط شرق توزیع برق مشهد طی ۱۲۰ ماهه اخیر نشان می دهد که با اجرای عملیات خط گرم، مقدار جلوگیری شده از خاموشی MWH 394.545 و مقدار ساعت تردد اتفاقات جهت قطع و وصل ۳۳۲.۹۱۱ و تعداد دفعات جلوگیری از قطع و وصل کلید و سکشن لایزر شبکه ۶۲۴.۸۰۸ مورد بوده است.

مهندس سکندری افزود: این تحلیل نشان می دهد که تعداد دفعات جلوگیری از قطع و وصل اتوریکلوزر شبکه ۱۳.۸۸۸۵ و تعداد دفعات جلوگیری از قطع ووصل کلید زمینی نیز ۵۵.۵۳۸ مورد بوده است.

شایان ذکر است محاسباتی که توسط منابع معتبر انجام شده نشان می دهد که خسارت عدم تأمین برق حداقل ۲ دلار به ازای هر KWH  انرژی تأمین نشده می باشد.

امروزه این فناوری به عنوان یک هنر و یک معروف انگاشته می شود و ترویج آن به عنوان امر به معروف به حساب می آید و ضروری است تا هرچه سریع تر شرکت های توزیع برق کشور خود را به این هنر بیارایند.