مشاور وزیر و رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیروخبرداد:

تحقق وعده آبرسانی پایدار به ده هزار روستای کشور تا پایان دولت سیزدهم

تحقق وعده آبرسانی پایدار به ۱۰ هزار روستای کشور تا پایان دولت سیزدهم با وجود همه موانع در حوزه محرومیت زدایی ، وعده آبرسانی پایدار به ۱۰هزار روستا در کشور تا پایان دولت سیزدهم تحقق خواهدیافت

به گزارش برقاب،تحقق وعده آبرسانی پایدار به ۱۰ هزار روستای کشور تا پایان دولت سیزدهم با وجود همه موانع در حوزه محرومیت زدایی ، وعده آبرسانی پایدار به ۱۰هزار روستا در کشور تا پایان دولت سیزدهم تحقق خواهدیافت.این مطلب را مشاور وزیر و رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو در نشست با مدیرعامل ، معاون و مدیران دفاتر معاونت بهره برداری و توسعه آب خراسان رضوی در مشهد اعلام کرد.“میثم جعفرزاده” ضمن اشاره به پیگیری مداوم رئیس جمهور و وزیر نیرو از روند اجرای طرح جهاد آبرسانی به روستاها ، بر استفاده از ظرفیت گروه های جهادی و مردمی در اجرای پروژه های آبرسانی به روستاها تاکید کرد و افزود: با توجه به موفقیت آبفای استان در آبرسانی به روستاها و همدلی و وفاق موجود میان مدیران اعم از استاندار ، مدیر عامل آبفا و فرمانداران ، بهره گیری از ظرفیت دهیاری ها و مشارکت های مردمی می تواند روند آبرسانی به روستاها را تسریع کند.وی از خراسان رضوی به عنوان پایلوت آبرسانی به روستاها از طریق مشارکت مردمی و خیرین در کشور نام برد و پیشنهاد داد آبرسانی به چند روستای خاص با نظارت آبفا به گروه های جهادی واگذار شود.وی تاکید کرد: ایجاد “پکیج سه وجهی مردمی سازی ” شامل گروه های جهادی ، خیرین و اعتبارات آبفا باعث کاهش هزینه ها و سرعت بخشی به اجرای پروژه های تامین آب در روستاها می شود.