مجري كاهش تلفات شركت توزيع نيروي برق خراسان رضوي گفت:

کاهش تلفات برق خراسان رضوی با هدفگذاری توانیر تحقق یافت

مجري كاهش تلفات شركت توزيع نيروي برق خراسان رضوي گفت: هدفگذاري سال 1401 شركت توانير براي شبكه توزيع اين استان، مبني بر رساندن شاخص تلفات برق به 9.7 درصد، محقق شده است.

به گزارش برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، مجری کاهش تعداد تلفات شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: هدفگذاری سال ۱۴۰۱ شرکت توانیر برای شبکه توزیع این استان، مبنی بر رساندن شاخص تلفات برق به ۹.۷ درصد، محقق شده است.

سینا کوثری موحد افزود: در این راستا عملکرد بسیار خوب شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی تا پایان سال ۱۴۰۱ در حوزه کاهش تعداد تلفات برق، باعث ثبت رکورد ۹.۵ درصد شد که ضمن گذر از هدف ۹.۷ درصد، به کمتر از سال ۱۴۰۰ رسید.

وی بیان کرد: روند کاهش تعداد تلفات برق در شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی طی چهار سال گذشته، همواره نزولی بوده به طوری که عملکرد شرکت در پایان سال ۱۴۰۰ در این بخش ۹.۶۷ درصد بود.

مجری کاهش تعداد تلفات برق شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی یکی از مولفه های مهم در شاخص عملکرد این شرکت را نزولی بودن میزان تلفات برق ذکر و در ادامه بیان کرد، حوزه ای که در آن تمرکز شده، مربوط به تلفات غیرفنی می شود که بر سه محور “افزایش کمی و کیفی قرائت، تعویض کنتورهای معیوب، حذف برق های غیرمجاز” متمرکز است.