تحقق شعار سال رهبر انقلاب اولویت شرکت آبفای بوشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر، عبدالحمید حمزه پور در تشریح این خبر اظهار داشت: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در چند سال گذشته پروژه‏ های شاخص و متنوعی را در استان بوشهر اجرا کرده که اتمام آنها نوید بخش پایان کمبود آب شرب در استان بوشهر است. وی بیان […]

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر، عبدالحمید حمزه پور در تشریح این خبر اظهار داشت: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در چند سال گذشته پروژه‏ های شاخص و متنوعی را در استان بوشهر اجرا کرده که اتمام آنها نوید بخش پایان کمبود آب شرب در استان بوشهر است.

وی بیان کرد: در راستای تحقق شعار سال سعی بر این است تا با پشتیبانی و مانع زدایی از پروژه ظرفیت تولید آب شیرینکن‌‏های استان به ظرفیت موردنیاز استان برسد.

وی گفت: اجرا شبکه فاضلاب در شهرستان‏های ساحلی، آب شیرینکنها و نوسازی شبکه‏‌های توزیع از اولویت‏‌های اصلی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر است که در این زمینه پروژه‏های مختلفی در استان وارد فاز اجرایی شده و برخی دیگر نیز عملیات اجرایی آن در سال جاری آغاز می‏‌شود.

حمزهپور اظهار داشت: رسالت اصلی شرکت آبفا بوشهر در بخش تولید مرتبط با تولید آب شرب از دریا با آب شیرینکن ها است که در این حوزه پروژههای شاخصی در حال اجرا است.

وی افزود: با بهره‏‌برداری از این پروژه شاخص مشکل تاریخی کمبود آب شرب این مناطق برای همیشه برطرف خواهد شد.

حمزه پور اظهار داشت: در موضوع تامین آب شرب بخش مهمی از این رسالت بر عهده مشترکان است که باید با مصرف بهینه آّب به پایداری آب شرب استان کمک کنند.

وی افزود: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر نیز در این راستا تلاش دارد تا نوسازی شبکه‏‌های فرسوده و کاهش هدررفت بتواند به سهم خود گامی ارزشمند در جهت پایداری منابع تامین آب شرب استان بردارد.