تجهیز و راه اندازی چاه تامین آب شرب روستای راژان

تجهیز و راه اندازی چاه جدیدالحفر تامین آب شرب روستای راژان در مراحل پایانی خود قرار دارد. این چاه که برای رفع مشکل کم آبی در روستای راژان شهرستان ارومیه طراحی و حفر شده است، آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار یک هزار خانوار ساکن در این روستا را تامین خواهد کرد. در حال حاضر […]

تجهیز و راه اندازی چاه جدیدالحفر تامین آب شرب روستای راژان در مراحل پایانی خود قرار دارد.

این چاه که برای رفع مشکل کم آبی در روستای راژان شهرستان ارومیه طراحی و حفر شده است، آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار یک هزار خانوار ساکن در این روستا را تامین خواهد کرد.
در حال حاضر عملیات تجهیز و راه اندازی این چاه توسط امور آب و فاضلاب شهرستان ارومیه در حال انجام است و پیش بینی می شود در چند روز آینده وارد مدار بهره برداری گردد.
علیرضا رضوی، رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی که از نخستین روزهای آغاز عملیات حفاری چاه آب روستای راژان، پیگیر روند اجرای آن بود، در بازدید از عملیات تجهیز این چاه، با قدردانی از تلاش های انجام گرفته،بر اتمام سریع عملیات تجهیز و بهره برداری از این چاه برای رفع مشکل کمبود آب و تامین آب شرب پایدار در منطقه تاکید کرد.