تجلیل از نمونه های ایمنی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

با حضور مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان، از نمونه های ایمنی این شرکت به مناسبت روز جهانی کار و کارگر، تجلیل به عمل آمد. سید محمد موسوی زاده در این مراسم بیان داشت: “دهم اردیبهشت روز صنعت برق” به پاس تلاشهای کارگران، کارمندان، مهندسان و مدیران این صنعت پرافتخار به این عنوان نامگذاری شده است. وی […]

با حضور مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان، از نمونه های ایمنی این شرکت به مناسبت روز جهانی کار و کارگر، تجلیل به عمل آمد.

سید محمد موسوی زاده در این مراسم بیان داشت: “دهم اردیبهشت روز صنعت برق” به پاس تلاشهای کارگران، کارمندان، مهندسان و مدیران این صنعت پرافتخار به این عنوان نامگذاری شده است.

وی اظهار داشت: این روز، یادآور کوشش خستگی ناپذیران و متخصصینی است که بیش از ۱۰۰ سال این صنعت پرافتخار را اداره می کنند و در تامین نیازمندیهای مردم ایران زمین، همیشه در صحنه حضور دارند و نقش پیشتازی در این عرصه ایفا می کنند.

وی با اشاره به این که برق یک نیاز ضروری و اصلی جامعه امروزی است و عملاً بدون برق، توسعه و پیشرفت و گذران زندگی غیرممکن می باشد یادآور شد: جامعه امروزی کاملاً نیازمند خدمات کارکنان صنعت برق است و خداوند متعال افرادی را که دوست دارد، نیاز مردم را به آنان واگذار می نماید.

موسوی زاده با عنوان این که شعار امسال سازمان بین المللی کار، “پیش بینی، آمادگی و پاسخگویی به بحرانها” است تصریح کرد: خدمات برق، ضروری و شبانه روزی است و در شرایط پدیده ای به نام کرونا، تامین برق بدون لحظه ای وقفه به مردم انجام می شود و تلاش کارکنان این شرکت به ویژه نیروهای عملیاتی و برقکاران، قابل تقدیر است.

وی با اظهار این که برق از جمله پدیده هایی است که قابل رویت نیست و باید مراقبت بیشتری در هنگام کار با آن صورت گیرد افزود: نقش آموزش، نظارت و داشتن تجهیزات و لوازم ایمنی فردی و گروهی بسیار لازم و موثر بوده و نقش پیشگیرانه در بروز حوادث دارند و دو عامل خودکنترلی، تمرکز و حفظ هوشیاری مستمر، نقش تکمیلی در حفظ ایمنی و سلامت افراد داشته و مسئولیت پذیری باعث می شود این عوامل را تقویت کند.

گفتنی است: این مراسم که با رعایت نکات بهداشتی و در ارتباط تصویری با مدیریت های توزیع برق شهرستان های استان برگزار شد، از داود همتیان، محمدحسین خطیری دوست، اسحاق نصرتی، سعید ایراجیان، علی باقری، ابوالفضل بزرگوار، محمد خراسانی، محمد مطلق، محسن بلوچی، مرتضی علی پور، امین امیدیان، حسین رعیت، هادی نیک پور، قاسم ملارجبی،امیرحسین کرم الدین، مهدی صادقی، سعید ولی زاده و محمدرضا رسولی به عنوان نمونه های ایمنی، “رحمان اشرفی، مدیر توزیع برق شهرستان آرادان به عنوان مدیر نمونه و حامی ایمنی”، “بهره بردار نمونه ؛ محمدرضا مزینانیان” و از “رحمت اله عالیشاهی به عنوان مسئول ایمنی نمونه”، با اهدای لوح و هدایایی تجلیل صورت پذیرفت.