استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر عنوان کرد؛

تجربه مدیریت منابع آب خوزستان راهکاری برای مقابله با خشکسالی

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه تجربه مدیریت منابع آب در خوزستان، راهکاری برای مقابله با خشکسالی است، گفت: وقتی از حوضه‌های آبریز واقع در خوزستان حرف می‌زنیم، متوجه می‌شویم که آب با مدیریت رهاسازی می‌شود و این نتیجه مدیریت علمی مدیران بخش آب است.

 

به گزارش برقآب، به نقل از خبرگزاری ایرنا؛  سعید نیکی سخن، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره اهمیت مدیریت منابع آب، تاکید کرد: چهارمین سال خشک پیاپی را پشت سر می‌گذاریم و مدیریت در شرایطی که بارندگی در پهنای کشور نسبت به سال خشک گذشته ۴۰ درصد کمتر شده، کار بسیار دشواری به حساب می‌آید.

وی با اشاره به اینکه آب یک مسئله حیاتی است و مدیریت منابع آب از بارندگی مهم تر است، افزود: شاهد بودیم که پس از یک سال پرآب نظیر سال ۹۸، چگونه کرخه با تصمیمات تحمیل شده به فضای کارشناسی کشور در شرایط بسیار بحرانی قرار گرفت.

این استاد دانشگاه بیان کرد: خوشبختانه طی سال‌های اخیر، مسیر تاثیرگذاری تصمیمات سیاسی بر حوزه کارشناسی بسته شده و این مسئله در حوزه‌های آبریز واقع در استان خوزستان به وضوح عیان است.

نیکی سخن با اشاره به مدریت دقیق منابع آب در سد کرخه، بیان کرد: کرخه با یک مدیریت مناسب، آبگیری خوبی کرده و تداوم این مدیریت می‌تواند خیال خوزستان بابت تامین منابع آب را آسوده کند.

وی گفت: امروز جامعه علمی کشور به سیستم مدیریت منابع آب به ویژه در خوزستان اعتماد دارد و تصمیمات به طور دقیق منطبق بر تئوری های علمی است.

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: مدیریت منابع آب در زنجیره کارون نیز به بهترین نحو انجام شد و دیگر خبری از رهاسازی بی ضابطه آب نیست.

نیکی سخن ادامه داد: خوشبختانه وقتی از حوضه‌های آبریز واقع در استان خوزستان حرف می‌زنیم، متوجه می‌شویم که لیتر لیتر آب با مدیریت رهاسازی می‌شود و این نتیجه یک مدیریت علمی و دقیق توسط مدیران ارشد بخش آب این استان است.