تجدید مزایده119-99- فروش عرصه و اعیان زمین ماشین آلات و انبارهای سابق شرکت

موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید تجدید مزایده119-99- فروش عرصه و اعیان زمین ماشین آلات و انبارهای سابق شرکت مزایده یک مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 67 نمایش مشروح آگهی تاریخ ثبت: 1399/05/07    اطلاعات بیشتر: http://www.glrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=163

موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید
تجدید مزایده119-99- فروش عرصه و اعیان زمین ماشین آلات و انبارهای سابق شرکت مزایده یک مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی 67 نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/07 

 

اطلاعات بیشتر:

http://www.glrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=163