تجدید اجرای ۲۱۵۰ متر اصلاح شبکه…

۱۶۳ – تجدید اجرای ۲۱۵۰ متر اصلاح شبکه و۲۸۰ انشعاب روستای هیو هشتگرد ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۱۶۲ – تجدید حفاری ۲ حلقه چاه ماهدشت و اشتهارد ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۱۶۱ – اجرای ۱۹۶۰ متر خط انتقال و حوضچه بلوار نماز فردیس ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۶۰ – تجدید خرید ۷۷ دستگاه پمپ شناور و۵۳ الکتروموتور ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ۱۵۹ – […]

۱۶۳ – تجدید اجرای ۲۱۵۰ متر اصلاح شبکه و۲۸۰ انشعاب روستای هیو هشتگرد ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
۱۶۲ – تجدید حفاری ۲ حلقه چاه ماهدشت و اشتهارد ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
۱۶۱ – اجرای ۱۹۶۰ متر خط انتقال و حوضچه بلوار نماز فردیس ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
۱۶۰ – تجدید خرید ۷۷ دستگاه پمپ شناور و۵۳ الکتروموتور ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
۱۵۹ – تجدید ارزیابی کیفی تامین کنندگان ۱۰۴۴۴ متر لوله پلی اتیلن ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

اطلاعات بیشتر:

https://www.abfa-alborz.ir/Index.aspx?page_=tender&order=list&lang=1&sub=0&tempname=Main&PageIdF=1&PageId=31&methodName=findparent