تجاوز به سفره‌های آب زیرزمینی در فارس

معاون حفاظت وبهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان فارس با بیان اینکه برخی از موارد تجاوز به سفره‌های آب زیرزمینی از چاه‌های مخفی در زیر زمین باغ شهری ها انجام می شود گفت: صاحبان این باغ شهری‌ها ابتدا ساختمان ویلای خود را می‌سازند بعد از زیر زمین آن اقدام به حفر چاه و برداشت آب می‌کنند. […]

معاون حفاظت وبهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان فارس با بیان اینکه برخی از موارد تجاوز به سفره‌های آب زیرزمینی از چاه‌های مخفی در زیر زمین باغ شهری ها انجام می شود گفت: صاحبان این باغ شهری‌ها ابتدا ساختمان ویلای خود را می‌سازند بعد از زیر زمین آن اقدام به حفر چاه و برداشت آب می‌کنند.

کرامت الله کریمی مزیدی افزود: برخوردها با این افراد و کسانی که چاه غیر مجاز حفر کنند ادامه دارد و این چاه‌ها پر می شود.

معاون حفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقه ای استان فارس گفت:با شدت بیشتری باید با متخلفان و تغییر کاربری اراضی برخورد شود تا از مصرف بی رویه آب و تجاوز به آبهای ‌زیرزمینی جلوگیری شود.

کریمی مزیدی درباره ذخیره آب سدها نیز گفت: در استان فارس برای یک و نیم سال آب آشامیدنی و صنعت ذخیره داریم. تامین آب آشامیدنی و محیط زیست اولویت دارد ، نگرانی در تامین آب برای مدت یاد شده  نداریم ، هر چند تامین آب کشاورزی هم دیده شده است. اما ذخیره  آب استان در حد یک و نیم سال آینده است.عدم احساس کمبود آب امسال ناشی از ذخیره سازی های سال قبل است.

این مقام مسوول با اشاره به اینکه با چالش های متعدد در تامین آب مواجه هستیم گفت:  مدت زیادی است که با استفاده از موتور پمپ‌های قوی سطح آب در دشت های استان فارس پایین رفته است.۱۴۴ میلیمتر متوسط بارندگی سال گذشته بوده که ۵۰ درصد از متوسط بلند مدت کمتر شده است.همه این موارد به چالش های تامین آب می افزاید.

معاون حفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقه ای استان فارس همچنین گفت: ۸۷ درصد  از آب ذخیره شده سدها در کشاورزی مصرف می‌شود ، بیشتر منابع و ذخایر زیر زمینی مصرف شده است و همه را از دست دادیم، سفره ها تخریب شدند و اغلب دشت ها قدرت نگهداری آب ندارند.

وی اضافه کرد: نشست‌های زمین  و ایجاد فروچاله ها ناشی از همین مصرف بی رویه است. هدف ما تعادل بخشی است تا بین مصرف آب و تامین آب تعادل ایجاد شود حکمرانی در حوزه آب هماهنگی هر سه قوه را می‌خواهد و گرنه امکان فعالیت نیست این هماهنگی به خوبی انجام نشده است.

این مقام مسوول گفت: ۹ سد در استان فارس در حال بهره‌برداری  است که  ۳ میلیارد متر مکعب ذخیره آب دارد. هر چند روشهای تامین آب از ذخایر سدها هم دیگر پاسخگو نیست ،  باید به فکر تامین آب جدید باشیم ، انتقال از دریا هر چند گران است اما این مشکل را تا حدودی حل می کند ؛ انتقال هر متر مکعب آب از دریا  ۹۰ هزار تومان هزینه دارد که بسیار گران است.

کریمی مزیدی همچنین با بیان اینکه ۲۰ درصد ظرفیت پروانه های مجاز هم کاهش یافته است گفت : تا کنون ۵۰ درصد از پروانه های مجاز تعدیل شده است.۹۲ گروه گشت سه نفری تشکیل شده که  در دشت ها حضور دارند و  همان لحظه اول جلو تخلف را می‌گیرند.

معاون حفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقه ای استان فارس ادامه داد : ۱۵ هزار حلقه چاه در استان فارس پر شده است ، در سال ۹۰ قانون تعیین تکلیف به تصویب رسید و صاحبان چاه‌های غیر مجاز  امیدوار به رسیدگی شدند. با این قانون جواب منفی برای حفر چاه  قابل رسیدگی و بازنگری شد و این روند طولانی برخوردها را کند کرده است.