تبلیغ فرهنگ مصرف مدیریت برق توسط پیشکسوتان فوتبال برق لرستان

لباس تیم فوتبال پیشکسوتان برق لرستان به مدیر روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت توانیر اهدا شد.

به گزارش برقآب، پیشروی در تبلیغ فرهنگ مدیریت مصرف برق در جامعه امری است که نیازمند تلاش و هماهنگی بین اقشار مختلف می‌باشد. در این راستا، تیم فوتبال پیشکسوتان برق لرستان جهت ترویج فرهنگ مصرف بهینه برق به میدان رفت و در دیداری میان تیم پیشکسوتان سپاهان اصفهان شرکت نمود. این دیدار علاوه بر ترویج فرهنگ مدیریت برق، بستری مناسب برای به تصویر کشیدن علاقه و عشق پیشکسوتان فوتبال برق لرستان به تیم خود نیز محسوب می‌شد. با این کار، ایده‌آل‌ها و قدرت نمادین این تیم نه فقط در داخل بلکه در بین جامعه به تصویر کشیده شد.

در حاشیه‌ی این دیدار، لباس تیم فوتبال پیشکسوتان برق لرستان تحت شعار «مدیریت مصرف: برق جریان زندگی»، به مهندس علی اکبری، مدیرکل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شرکت توانیر تقدیم گردید. این تلاش نه تنها نمادی از تعهد و توجه تیم فوتبال پیشکسوتان برق لرستان به اهداف مدیریتی و مصرفی بلکه نمادی از همکاری و تعامل بین دو سازمان بزرگ برق لرستان و توانیر نیز می‌باشد.

این تلاش ها برای ترویج فرهنگ مدیریت مصرف برق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا همراه با تصویر سازی مناسب و اتخاذ رویکردهای نوین در تبلیغات، می‌تواند به جذب توجه و همراهی افراد جامعه به این ایدئولوژی کمک کند. همچنین تعامل و همکاری بین سازمان‌ها و نهادها در راستای تعزیز فرهنگ مصرف، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا بهینه سازی استفاده از برق تنها از طریق هماهنگی و تعامل بین قشرهای مختلف جامعه قابل رسیدن می‌باشد. این تلاش‌ها نه تنها می‌تواند به استفاده بهینه و پایدار از منابع برق کمک کند بلکه در طولانی مدت می‌تواند الگوی مدیریت برق در جامعه را نیز تغییر دهد.