کارشناس دفتر کاهش تلفات توانیر مطرح کرد:

تبدیل ۱۸ هزار کیلومتر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار تا پایان سال

کارشناس دفتر کاهش تلفات توانیر از هدف گذاری برای تبدیل سیم به کابل خودنگهدار به میزان 18000 کیلومتر با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در شرکتهای توزیع خبر داد.
به گزارش برقاب، پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، “هادی سفیدمو” در خصوص تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار گفت: از ابتدای اجرای طرح جایگزینی سیم مسی به کابل خودنگهدار تا کنون، بیش از ۶۴ درصد از شبکه فشار ضعیف به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.
وی افزود: کابل‌های خودنگهدار که هادی آن از جنس آلومینیوم است و امروزه در شبکه‌های فشار ضعیف بخش توزیع جایگزین سیم مسی شده است، کمتر مورد توجه سارقان است؛ اما سیم‌های مسی بدون عایق بلافاصله ذوب و به شمش و کالای دیگر تبدیل می‌شود.
کارشناس دفتر کاهش تلفات توانیر در همین خصوص ادامه داد: با توجه به رشد بار در شبکه های توزیع برق و افزایش مشترکین در سطح کشور و لزوم تامین برق مطمئن و پایدار، اصلاح ساختار شبکه های فشار ضعیف توزیع با استفاده از کابل خودنگهدار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
سفیدمو افزود: این اقدام اهداف دیگری از قبیل بهبود ولتاژ مشترکین، ایجاد صعوبت در استفاده غیرمجاز از شبکه برق، جلوگیری از سرقت سیم مسی شبکه و همچنین کاهش خاموشی به مشترکین خانگی  و عمومی و سایر مصارف را دنبال می کند.
کارشناس دفتر کاهش تلفات توانیر در پاسخ به این سوال که  برای سال جدید چه میزان جایگزینی سیم مسی به کابل خودنگهدار هدف گذاری شده است، گفت: هدف گذاری صورت گرفته برای سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۸ هزار کیلومتر برنامه ریزی شده است که با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در شرکتهای توزیع برای تحقق این هدف تلاش خواهد شد.
این کارشناس تشریح کرد: تا کنون در شرکت‌های توزیع نیروی برق استان لرستان، شهرستان مشهد، استان خراسان شمالی، تهران بزرگ، شهرستان شیراز ، استان فارس و استان کردستان ۱۰۰ درصد طرح جایگزینی سیم مسی به کابل خودنگهدار اجرایی شده و استان البرز، شهرستان اهواز و استان تهران بیش از ۹۷ درصد پیشرفت داشته‌اند.
سفیدمو در پایان بیان کرد: از سوی دیگر حدود ۱۱۷ هزار کیلومتر شبکه مسی وجود دارد که منتظر تبدیل به کابل خود نگهدار است، همچنین  ۶۰ هزار میلیارد تومان برای تبدیل شبکه مسی موجود به خودنگهدار برآورد هزینه شده است و با توجه به منابع در اختیار، بحث تبدیل و اصلاح شبکه در دستور کار قرار دارد.