تبدیل ۱۵۰۰ متر شبکه زمینی روشنایی معابر کمربندی کامیاران به شبکه هوایی

مدیر توزیع برق شهرستان کامیاران از تبدیل شبکه روشنایی معابر زمینی مسیر کمربندی «آتش نشانی- تربه ریز» به شبکه هوایی خبر داد.

به گزارش برقاب و روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان؛ وریا شیروانی مدیر توزیع برق شهرستان کامیاران در تشریح این خبر  گفت:  برای تامین روشنایی پایدار و جلوگیری از قطعی های برق  به دلیل تخریب ناشی از سرقت و حفاری در  مسیر کمربندی «آتشنشانی-تربه ریز» پروژه تبدیل ۱۵۰۰ متر شبکه روشنایی زمینی فرسوده به شبکه هوایی با کابل خودنگهدار عملیاتی شد.

مدیر توزیع برق شهرستان کامیاران با بیان اینکه اجرای پروژه تبدیل ۱۵۰۰ متر شبکه زمینی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و یکصد میلیون ریال صورت پذیرفته است، افزود: با اجرای موفقیت‌آمیز این پروژه، علاوه بر جلوگیری از سرقت که بعضا زمینه سازخاموشی وحوادث ناگوار به دلیل تاریکی مسیر بود، ضریب ایمنی شبکه تا حد زیادی ارتقاء یافته است.

شیروانی با تاکید براینکه سرقت شبکه علاوه برقطعی برق شهروندان زمینه ساز تحمیل خسارت به شبکه بوده است، خاطرنشان کرد: برای پیش گیری از وقوع چنین حوادثی از شهروندان درخواست میشود درصورت مشاهده فعالیتهای مشکوک حتی با لباس فرم شرکت توزیع موضوع ازطریق سامانه فوریتهای برق ۱۲۱ استعلام و پیگیری