تبدیل شبکه فشار ضعیف به کابل خودنگهدار در قم

قائم مقام مدیرعامل و مدیر توزیع برق شهرستان قم از تبدیل بیش از 40 درصد از شبکه فشار ضعیف استان به کابل خودنگهدار به منظور جلوگیری از سرقت خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان قم ، مهندس “رضا مداحی” با اشاره به دهمین هفته اجرای طرح های جهادی در این شرکت […]

قائم مقام مدیرعامل و مدیر توزیع برق شهرستان قم از تبدیل بیش از 40 درصد از شبکه فشار ضعیف استان به کابل خودنگهدار به منظور جلوگیری از سرقت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان قم ، مهندس “رضا مداحی” با اشاره به دهمین هفته اجرای طرح های جهادی در این شرکت گفت: سعی می کنیم در قالب این طرح ها با استفاده از ظرفیت واحدهای پشتیبانی، اجرایی و پیمانکاری پروژه های مهم و کاربردی از جمله تبدیل سیم های مسی به کابل خود نگهدار را انجام دهیم.
وی سرقت سیم های مسی از سوی افراد سودجو و فرصت طلب را باعث ایجاد خسارت به شبکه توزیع و وسایل برقی مشترکان دانست و اظهار کرد: با تبدیل سیم های مسی به کابل های خود نگهدار ضمن برطرف کردن این مشکل، همزمان رفع ضعف ولتاژ نیز انجام می شود و ولتاژ مناسبی تحویل مشترکان داده می شود.
قائم مقام مدیرعامل و مدیر توزیع برق شهرستان قم تصریح کرد: تعدیل بار و تقویت ظرفیت شبکه و افزایش قدرت مانور شبکه از دیگر اهدافی است که در اجرای طرحهای جهادی دنبال می شود.
وی با بیان اینکه تاکنون حدود 26 طرح در پنج شنبه های جهادی اجرا و 30 کیلومتر از شبکه به کابلهای خودنگهدار تبدیل شده است گفت: در این طرح ها بالغ بر 20هزار نفر ساعت نیروی اجرایی مشارکت داشتند ضمن اینکه بیش از 50 میلیارد ریال اعتبار نیز در آنها هزینه شده است.
مداحی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 40 درصد شبکه فشار ضعیف استان به کابل خودنگهدار تبدیل شده است خاطرنشان کرد: این طرح ها تا زمانی که تمام سیم های مسی به کابل خودنگهدار تبدیل شود ادامه خواهد یافت.