تبدیل شبکه برقرسانی شهرک زاگرس به کابل خودنگهدار

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان اسعد خالدی در تشریح این خبر گفت: با اجرای پروژه جمع آوری شبکه سیمی شهرک زاگرس وتعویض آن با کابل خودنگهداردرحجمی به وسعت ۱۰کیلومتر، با اعتباری بالغ بر ۴ میلیاردو ۵۰۰ میلیون ریال ،گام بلندی درزمینه کاهش تلفات وساماندهی شبکه توزیع برق این شهرک پرجمعیت […]

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان اسعد خالدی در تشریح این خبر گفت: با اجرای پروژه جمع آوری شبکه سیمی شهرک زاگرس وتعویض آن با کابل خودنگهداردرحجمی به وسعت ۱۰کیلومتر، با اعتباری بالغ بر ۴ میلیاردو ۵۰۰ میلیون ریال ،گام بلندی درزمینه کاهش تلفات وساماندهی شبکه توزیع برق این شهرک پرجمعیت برداشته شد.
وی با بیان اینکه می توان بابهره گیری ازکابل خودنگهدار مقدار ۱۸ کیلومتر شبکه درسال ۹۹ احداث شده اضافه کردگفت: بهینه سازی ۱۳۰کیلومتر شبکه توزیع برق از دیگر فعالیتهای اجرا شده محسوب میشود.
وی درادامه افزود: نصب پایه های بتنی فشارضعیف باهدف تعویض پایه های فرسوده و ساماندهی معابرتعریض شده و همچنین بهسازی وتعویض چراغهای روشنایی معابر و اصلاح ۳۰۰۰ انشعاب منصوبه به منظور رعایت تعدیل فاز و استانداردسازی ازجمله اقدامات صورت گرفته در اجرای پروژه مذکور محسوب میشود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: کابل خودنگهدار به عنوان نسل جدید خطوط هوایی فشار متوسط و ضعیف مزایای بسیاری ازجمله کاهش چشمگیر سرقت انرژی (انشعاب برق های غیرمجاز) خطرات محیطی از قبیل برخورد صاعقه؛ برخورداشجار و اجسام خارجی ؛ برخورد پرنده و در نهایت کاهش تلفات و افزایش قابلیت اطمینان شبکه های توزیع را داراست.
وی درپایان ابراز امیدواری کرد تا بتوانیم با توسعه و ادامه این روند شاهد افزایش قابلیت اطمینان شبکه و کاهش انرژی توزیع نشده باشیم.