تبدیل بیش از ۱۳۰ کیلومتر شبکه سیمی شهرستان قروه به کابل خودنگهدار در سال ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان فرهاد میمنت آبادی درتشریح این خبر گفت:  به منظور کاهش تلفات انرژی الکتریکی ، افزایش ضریب پایداری خطوط برق رسانی، پیشگیری از سرقت شبکه ، اصلاح آرایش شبکه و زیباسازی مبلمان شهری، در سال ۹۹ بالغ بر ۱۳۰کیلومترشبکه سیمی تبدیل به کابل خودنگهدارگردید. وی درادامه […]

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان فرهاد میمنت آبادی درتشریح این خبر گفت:  به منظور کاهش تلفات انرژی الکتریکی ، افزایش ضریب پایداری خطوط برق رسانی، پیشگیری از سرقت شبکه ، اصلاح آرایش شبکه و زیباسازی مبلمان شهری، در سال ۹۹ بالغ بر ۱۳۰کیلومترشبکه سیمی تبدیل به کابل خودنگهدارگردید.

وی درادامه اذعان داشت : با توجه به مشکلات سرقت از شبکه فشار ضعیف نقاط مختلف شهرستان که این امر ضعف ولتاژ و نارضایتی مشترکین را در پی داشت، نسبت به اصلاح و بهینه سازی شبکه سیمی فشار ضعیف و تبدیل به کابل خودنگهدار اقدام گردیدتا با تغییر در ساختارشبکه در روستا ها و جابجایی پایه های داخل سواره روها نسبت به رفع مشکل حریم بعضی از نقاط نیز، اقدام گردد%

وی درادامه افزود: در سال ۱۳۹۷ مقدار تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار ۱۷۹۰۳ متر بالغ بر ۷ میلیارد و ۴۰۸ میلیون ریال و در سال ۱۳۹۸ مقدار ۱۰۷۰۹ متر بالغ بر ۸ میلیارد و ۱۷۷ میلیون ریال از اعتبارات داخلی شرکت توزیع انجام شد و با برنامه ریزی انجام شده در سال ۹۹ با اجرای ۱۳۰۰۴۲ متر ،که ۷۴۱۷۱ متر مربوط به روستایی و ۵۵۸۷۱ متر مربوط به شهری می باشد با اعتباری بالغ بر ۱۱۰  میلیارد و ۴۹۲ میلیون ریال انجام شد . در سال ۹۹ حجم پروژه نسبت به مدت مشابه سال قبل از خود نشان از توجه ویژه به نقشه استراتژی شرکت داشته که توانسته در تمام شاخص ها از جمله شاخص اجرای پروژه ها طبق برنامه حرکت کرده و توجه ویژه ای نسبت به مناطق محروم و کم برخورداراین شهرستان داشته است .

میمنت آبادی در پایان یادآور شد :تبدیل شبکه به کابل خودنگهدار علاوه بر افزایش قابلیت اطمینان در شبکه در مقابل شرایط جوی و اتفاقات ناشی از برخورد اشیاء خارجی، خطر سرقت تجهیزات و انرژی ازشبکه برق و همچنین امکان استفاده از برق غیرمجاز را کاهش می دهد و همچنین از تحمیل ضرر و زیان به مشترکین توزیع و مشکلات قطعی برق و ایجاد نارضایتی احتمالی مردمی ناشی از سرقت ،جلوگیری می شود.