تبدیل انشعابات غیر مجاز آب به مجاز در شهرستان سنندج

مدیر امور آبفا سنندج گفت: در راستای اجرای تبدیل انشعابات غیرمجاز به مجاز 319 انشعاب غیر مجاز در شهرستان سنندج شناسایی شده که از این تعداد 274 مورد به مجاز تبدیل شده است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کردستان، مازیار سهراب نژاد جمعیت شهرنشیبن سنندج را بالغ بر 448 هزار نفر […]

مدیر امور آبفا سنندج گفت: در راستای اجرای تبدیل انشعابات غیرمجاز به مجاز 319 انشعاب غیر مجاز در شهرستان سنندج شناسایی شده که از این تعداد 274 مورد به مجاز تبدیل شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کردستان، مازیار سهراب نژاد جمعیت شهرنشیبن سنندج را بالغ بر 448 هزار نفر عنوان کرد و افزود: تعداد اشتراک تحت پوشش در شهر سنندج بیش از 155 هزار فقره می باشد.

وی به تعداد کنتورهای تعویض شده در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در سال 98 تعداد دو هزار و 730 کنتور تعویض گردیده است؛ ضمن آنکه در سه ماهه اول سال جاری نیز تعداد 556 کنتور تعویض شد که این تعداد در مدت مشابه سال قبل 652 مورد بوده است.

مدیر امور آبفا سنندج خاطرنشان کرد: در بخش روستایی نیز شهرستان سنندج دارای 198 روستا بوده که از این تعداد در حال حاضر 85 روستا با 18 هزار و 466 مشترک تحت پوشش خدمات این امور بوده و 4 روستای کیله سفید، برودر، صیدان و جنت بو نیز در آینده­ای نزدیک به تعداد روستاهای تحت پوشش افزوده می­شوند.

وی افزود: در سه ماهه اول سال جاری تاکنون قریب به 55 کنتور در سطح روستاهای شهرستان تعویض شده است.