تاکید بر تمهیدات لازم برای رها سازی آب از سدهای گلستان و بوستان

تاکید بر تمهیدات لازم برای رها سازی آب از سدهای گلستان و بوستان

به گزارش برقاب، روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، در این جلسه حسین حاجی حسینی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان ضمن تشریح دلایل رها سازی بخشی از آب سدهای مذکور گفت: نظر به بارش های سال جاری و ذخیره حدود ۶۰ درصدی آب در سد های گلستان و بوستان، مدیریت نیاز آبی اراضی پایاب سد وشمگیر و ایجاد ظرفیت برای کنترل سیلاب های احتمالی با توجه به پیش بینی های فصلی بارندگی بیش از نرمال در اسفند ماه سال جاری و فروردین ماه سال آینده از اهداف رها سازی آب سدهای مذکور است.
وی در بخشی دیگر با اشاره به برنامه ریزی منابع و مصارف آب سدها که همه ساله با توجه به پیش بینی میزان بارش ها و نیاز آبی کشاورزان تنظیم می شود، اعلام کرد: براساس مصوبات کارگروه برنامه ریزی و هماهنگی توزیع آب سدهای استان مقرر گردید ۱۳ میلیون مترمکعب آب از سدهای گلستان و بوستان رها سازی شود.
در ادامه هریک از حاضران به بیان دیدگاه های خود در این زمینه پرداختند. در پایان، دهرویه فرماندار ویژه گنبد کاووس ضمن تاکید بر همکاری نیروی انتظامی و دستگاه های اجرایی و عوامل محلی با ماموران شرکت آب منطقه ای گلستان، از حاضران جلسه خواست نسبت به اقناع سازی کشاورزان و بهره برداران حاشیه گروگانرود اهتمام لازم را داشته باشند.