تاکید بر تسریع در روند پروژه های شهرستان دهلران

به گزارش روابط عمومی، مهندس پور احمد مدیر عامل شرکت آب منطقه ای ایلام  بمنظور بازدید و پیگیری پروژه های شهرستان دهلران با همراهی مدیران پروژه ها، مدیر دفتر حقوقی و مدیراداره منابع آب شهرستان از شهرستان دهلران بازدید و از نزدیک در جریان امورات قرار گرفت . مدیر عامل شرکت آب منطقه ای  در […]

به گزارش روابط عمومی، مهندس پور احمد مدیر عامل شرکت آب منطقه ای ایلام  بمنظور بازدید و پیگیری پروژه های شهرستان دهلران با همراهی مدیران پروژه ها، مدیر دفتر حقوقی و مدیراداره منابع آب شهرستان از شهرستان دهلران بازدید و از نزدیک در جریان امورات قرار گرفت . مدیر عامل شرکت آب منطقه ای  در این بازدید یک روزه، ضمن پیگیری روند عملیات اجرایی پروژه ها، در جهت تسریع درروند طرح های موجود دستورات لازم را به مدیران و مشاوران ابلاغ نمودند