تاکید بر تسریع اجرای پروژه های آبرسانی مهدیشهر

از تاسیسات آبرسانی در حال ساخت شهرستان مهدیشهر با حضور بهرام حاجی علیان معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت و محمدحسین مالکی مدیر امور آبفای شهرستان مهدیشهر  بازدید شد. به گزارش روابط عمومی آبفای استان سمنان، محمدحسین مالکی در این بازدید از اجرای ساخت تاسیسات، ورود و خروج مخازن درحال ساخت و نحوه اجرای سیل بند در روستاهای […]

از تاسیسات آبرسانی در حال ساخت شهرستان مهدیشهر با حضور بهرام حاجی علیان معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت و محمدحسین مالکی مدیر امور آبفای شهرستان مهدیشهر  بازدید شد.

به گزارش روابط عمومی آبفای استان سمنان، محمدحسین مالکی در این بازدید از اجرای ساخت تاسیسات، ورود و خروج مخازن درحال ساخت و نحوه اجرای سیل بند در روستاهای خطیرکوه و لرد را تشریح کرد.

در ادامه بازدید بهرام حاجی علیان تسریع در اجرای پروژه ها را جهت افتتاح در هفته دولت خواستار شد و از زحمات مدیر و پرسنل امور آبفای شهرستان مهدیشهر تشکر و قدردانی نمود