تاکیدمدیریت مصرف آب در دشت ابهر

بیست و نهمین جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان ابهر و هفدهمین جلسه هماهنگی دشت پایلوت این شهرستان در سالجاری در محل سالن اجتماعات پیامبر اعظم فرمانداری این شهرستان با حضور معاون فرماندار و سایر اعضا برگزار شد.

به گزارش برقاب و روابط عمومی آب منطقه ای زنجان، تاکیدمدیریت مصرف آب در دشت ابهر . در این جلسه سیدحسن ابراهیمی، مدیر امور منابع آب شهرستان ابهر  در خصوص مدیریت مصرف آب در دشت ابهر گفت: طی  سالجاری با توجه به میزان بارندگی و برداشت های صورت گرفته از دشت ابهر، متاسفانه شاهد تنزل سطح ذخائر آبخوانهای این شهرستان هستیم.

وی به نکات مطروحه در این جلسه پرداخت و گفت: بررسی عبور امن سیلاب احتمالی از رودخانه الوند، بررسی امکان احداث حوضچه های تغذیه مصنوعی سیل بندها ،بررسی تعامل جهاد کشاورزی و محیط زیست و صمت جهت کنترل و پایش کارگاههای ماسه شویی از مهمترین موضوعات مورد طرح در این جلسه بود.

امیرلو معاون فرماندار شهرستان ابهر نیز هدف از تشکیل جلسه شورای حفاظت منابع آب را ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظامند کردن بهره برداری، حفاظت از منابع آب برای توسعه پایدار و نیز در جهت به تعادل رسیدن منابع و مصارف آب در شهرستان ابهر عنوان کرد و تأکید کرد: آب یکی از زیر ساخت های مهم در توسعه اقتصادی و کشاورزی است و مدیریت صحیح آن برای ما بسیار ضروری است و منابع آبی به عنوان مهم ترین عامل توسعه پایدار تلقی می شوند و با صیانت از این منابع ارزشمند باید با نگاه منطقی مشکلات را حل کنیم.