تامین ۵درصد برق ادارات با تجدید پذیرها در سال جاری

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از تامین ۵درصد برق ادارات با تجدید پذیرها از ابتدای سال جاری خبرداد.

به گزارش برقاب ،مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از تامین ۵درصد برق ادارات با تجدید پذیرها از ابتدای سال جاری خبرداد.
محمود محمودی گفت : همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری از ابتدای سال ۱۴۰۳ موظفند پنج درصد از برق مصرفی خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک، تامین و در طول مدت چهار سال تا بیست درصد (سالانه ۵ واحد درصد) افزایش دهند.
وی افزود:در راستای اجرای وظایف قانونی وزارت نیرو در زمینه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک و با هدف اجرای ماده ۸ مصوبات شورای عالی انرژی کشور، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری مکلفند سالانه پنج درصد مصرف انرژی الکتریکی خود را تا رسیدن به سهم بیست درصد مصرف سال از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک تامین کنند.
محمودی گفت: به منظور اجرایی شدن مصوبه فوق الذکر، رویه اجرایی تأمین حداقل بیست درصد برق مصرفی مشترکان مشمول از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک توسط مقام عالی وزارت ابلاغ شد.
وی بیان کرد: مشترکان مشمول از ابتدای سال ۱۴۰۳، پنج درصد از برق مصرفی خود را طریق انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک تامین و در طول مدت چهار سال تا بیست درصد (سالانه ۵ درصد) افزایش دهند،در صورت رعایت نشدن این موضوع، انرژی مازاد مصرفی بر اساس حداکثر نرخ تابلوی برق سبز بورس انرژی در قبض برق این مشترکان محاسبه خواهد شد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تصریح کرد: تأمین تمام و یا بخشی از برق مصرفی مشترکان مشمول به یکی از روش‌ها شامل ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک با اخذ مجوز‌های لازم برای هریک از ساختمان‌های مشترکان مشمول و یا به صورت تجمیعی برای چندین ساختمان مشترکان مشمول، خریداری از تابلوی برق سبز، به صورت فیزیکی یا گواهی برق تجدید‌پذیر و انعقاد قرارداد دوجانبه با نیروگاه تجدیدپذیر در چارچوب قوانین و مقررات جاری، امکان پذیر است.