تامین کمبود آب شرب و پیشگیری از تنش آبی قزوین

به گزارش امور شهرستان قزوین در راستای تامین کمبود آب شرب شهر قزوین و به منظور پیشگیری از تنش کمبود آب شرب، چاه شماره ۲۰ مهدی آباد توسط مهندس حیدری مدیر امور بهره برداری و توسعه آب شهرستان و مهندس زرآبادی رئیس اداره بهره برداری از تاسیسات آب شهرستان به بهره برداری رسید. گفتنی است […]

به گزارش امور شهرستان قزوین در راستای تامین کمبود آب شرب شهر قزوین و به منظور پیشگیری از تنش کمبود آب شرب، چاه شماره ۲۰ مهدی آباد توسط مهندس حیدری مدیر امور بهره برداری و توسعه آب شهرستان و مهندس زرآبادی رئیس اداره بهره برداری از تاسیسات آب شهرستان به بهره برداری رسید.

گفتنی است به منظور بهره برداری هرچه سریع تر از چاه مذکور کلیه عملیات لازم جهت بهره برداری شامل ساخت اتاقک، تیرکوبی و نصب انشعاب برق، تجهیز الکتروپمپ شناور و … با تلاش بی وقفه همکاران امور بهره برداری و توسعه آب شهرستان، اداره بهره برداری از تاسیسات آب و پیمانکاران مربوطه انجام گرفت و عملیات پایانی شامل نصب لوازم اندازه گیری، تابلو برق و تله متری علیرغم گرمای شدید هوا و همزمانی با ماه مبارک رمضان، امروز ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ انجام شده و چاه در مدار بهره برداری قرار گرفت.