تامین لوله، اتصالات و شیرآلات…

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار ۱ عملیات تامین لوله، اتصالات و شیرآلات خط خروجی مخزن تصفیه خانه تویسرکان مناقصه یک مرحله‌ای ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۲ تهیه، ساخت، حمل، نصب ، تست و راه اندازی عملیات باقیمانده تامین برق پایدار مورد نیاز تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ سد کلان ملایر مناقصه یک مرحله‌ای ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ اطلاعات بیشتر: http://www.hmrw.ir/cs/Tender/163/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
۱ عملیات تامین لوله، اتصالات و شیرآلات خط خروجی مخزن تصفیه خانه تویسرکان مناقصه یک مرحله‌ای ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲ تهیه، ساخت، حمل، نصب ، تست و راه اندازی عملیات باقیمانده تامین برق پایدار مورد نیاز تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ سد کلان ملایر مناقصه یک مرحله‌ای ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

اطلاعات بیشتر:

http://www.hmrw.ir/cs/Tender/163/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C