تامین برق اضطراری شرکت آب و نیرو با دیزل ژنراتور

در راستای صرفه جویی وکمک به پایداری شبکه برق صورت می گیرد استفاده از دیزل ژنراتور برای تامین برق اضطراری شرکت آب و نیرو شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در راستای کاهش مصرف برق ادارات و به درخواست اداره برق منطقه شمیرانات با شروع فصل گرما (از ابتدای تابستان)و در زمان پیک مصرف […]

در راستای صرفه جویی وکمک به پایداری شبکه برق صورت می گیرد استفاده از دیزل ژنراتور برای تامین برق اضطراری شرکت آب و نیرو شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در راستای کاهش مصرف برق ادارات و به درخواست اداره برق منطقه شمیرانات با شروع فصل گرما (از ابتدای تابستان)و در زمان پیک مصرف همچون سال گذشته، برق اضطراری ساختمان مرکزی را از طریق دیزل ژنراتور تامین می نماید

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در راستای کاهش مصرف برق ادارات و به درخواست اداره برق منطقه شمیرانات با شروع فصل گرما (از ابتدای تابستان) و در زمان پیک مصرف همچون سال گذشته، برق اضطراری ساختمان مرکزی را از طریق دیزل ژنراتور تامین می‌نماید.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، با توجه به شروع فصل تابستان و استقرار جبهه هوای گرم، میزان مصرف برق نیز به صورت فزاینده ای افزایش می یابد، در همین راستا شرکت آب و نیرو از ابتدای تابستان در زمان پیک مصرف (از ساعت 12:30 الی 15:00)، طی دو سال متوالی برق اضطراری ساختمان مرکزی را از طریق دیزل ژنراتور تامین می‌نماید.

از این رو به جهت جلوگیری از ایراد سخت افزاری و نرم افزاری برای سیستم رایانه کارکنان، چند دقیقه قبل از خاموشی پیامی در صفحه نمایشگر مبنی بر خاموشی اتوماتیک سیستم ظاهر می‌گردد و سپس پس از دو دقیقه کامپیوترها به صورت اتوماتیک و امن خاموش می‌شود.

بر این اساس و با این اقدام علاوه بر کمک به پایداری شبکه برق کشور در زمان اوج مصرف، میزان قابل توجهی در هزینه برق نیز صرفه جویی می‌شود.