تامین آب شرب منطقه مسکونی 10 هزار واحدی اسلام‌شهر

به دنبال ساخت منطقه مسکونی 10هزار واحدی سیمرغ در اسلام‌شهر، توسعه شبکه و لوله‌گذاری برای تامین آب شرب این منطقه آماده بهره‌برداری است. مدیر امور آبفای اسلام‌شهر گفت: به منظور تامین آب واحدهای آماده بهره‌برداری واحدهای مسکونی سیمرغ 960 متر لوله‌گذاری با استفاده از لوله‌هایی تا قطر 200 میلی‌متر  از خط انتقال 600 میلی‌متری جنب […]

به دنبال ساخت منطقه مسکونی 10هزار واحدی سیمرغ در اسلام‌شهر، توسعه شبکه و لوله‌گذاری برای تامین آب شرب این منطقه آماده بهره‌برداری است.

مدیر امور آبفای اسلام‌شهر گفت: به منظور تامین آب واحدهای آماده بهره‌برداری واحدهای مسکونی سیمرغ 960 متر لوله‌گذاری با استفاده از لوله‌هایی تا قطر 200 میلی‌متر  از خط انتقال 600 میلی‌متری جنب ایستگاه پمپاژ آپرین انجام شد و در مرحله بهره‌برداری قرار دارد.

شفا نظرپور افزود: عملیات لوله‌گذاری و توسعه شبکه برای باقی‌مانده واحدهای مسکونی آن شهرک به محض آماده‌سازی واحدها و درخواست هیئت‌امنا اجرایی خواهد شد.