تامین آب تهران در چه شرایطی به مشکل میخورد؟؟؟

به گزارش برقآب ، بهنام بخشی مدیر روابط عمومی آبفای تهران گفت: با وضعیت فعلی سال آینده را هم سپری می کنیم اما اگر در سال های آتی وضعیت اینگونه باشد در تامین آب شهر تهران به مشکل می خوریم.

به گزارش برقآب ، بهنام بخشی مدیر روابط عمومی آبفای تهران گفت: با وضعیت فعلی سال آینده را هم سپری می کنیم اما اگر در سال های آتی وضعیت اینگونه باشد در تامین آب شهر تهران به مشکل می خوریم.