تالیف کتاب کلیدهای رکلوزر و کاربرد آن ها در نیروگاه های خورشیدی توسط مهندس حمید عزیزی

خبرگزاری برقآب از تالیف کتاب کلیدهای رکلوزر و کاربرد آن ها در نیروگاه های خورشیدی،توسط مهندس حمید عزیزی کارمند شرکت توزیع برق استان کهگیلویه و بویراحمد در نیمه دوم سال 1400خبر داد.

حمید عزیزی افزود: که هدف از این تالیف، شناخت کامل کلیدهای رکلوزر بر پایه ی علم روز، شناسایی پنل های خورشیدی و نیروگاه های برقی که با استفاده از پنل های خورشیدی اقدام به تولید برق نیروگاهی جهت مصارف صنعتی یا مسکونی می کنند، است
و البته به نقش مهمی که کلیدهای رکلوزر در این راستا و به موازات نیروگاه های برق ایفا می کنند نیز پرداخت. با توجه به اینکه منبع تغذیه در رکلوزرها از طریق ترَنسفورمرهای توزیع تأمین می شوند، که هزینه های اقتصادی سنگین و همچنین خدمات تعمیراتی زیادی را در پی دارند، پیشنهاد می شود برای اهداف اقتصادی و ارتقاء عملکرد شبکه، از انرژی خورشیدی برای منبع تغذیه رکلوزرهای کنونی استفاده شود که باعث حذف هزینه های زمانی و تعمیراتی و همچنین جمع آوری صدها ترَنسفورمر در شبکه توزیع گردد.
همانطور که گفته شد یک دستگاه رکلوزر در واقع یک قطع کننده ی خودکار، قابل برنامه ریزی و با قابلیت کنترل از راه دور است.
رایج ترین مشکل در کلیدهای رکلوزر شبکه ی توزیع برق، وقوع خطاهای دایٔم در منبع تغذیه کمکی رکلوزر می باشد. تحقیقات انجام شده روی خطاهای رخ داده شده در منبع تغذیه ترَنسفورمر کمکی کلید رکلوزر شبکه توزیع برق نشان داده شده است که بیشتر خطاها (در حدود 95% ) دایٔم هستند و این امکان وجود دارد که در کمترین زمان ممکن برطرف نگردند. این خطاها اکثراً در اثر اتصال کوتاه گذرا رخ می دهد که یا به دلیل به هم خوردن خطوط برق در اثر باد و طوفان و یا در مناطق پر درخت به وجود می آید، که در اثر آنها به طور لحظه ای این خطوط به هم اتصال کوتاه می شوند یا به هادی زمین متصل می شوند. همچنین در مناطقی که رعد و برق زیاد رخ می دهد، برخورد صاعقه باعث بالا رفتن ولتاژ لحظه ای خطوط و در نتیجه کاهش مقاومت عایقی و ایجاد قوس الکتریکی بین خطوط می شود. علاوه بر موارد ذکر شده برخورد پرندگان یا فرسودگی تجهیزات شبکه نیز باعث بروز چنین خطاهایی می شود دستگاه رکلوزر می تواند توسط سیستم تأسیسات شبکه ی توزیع برق و همچنین تأسیسات خود سیستم تولید برق خورشیدی کنترل می شود. با نتایج به دست آمده می توان تنظیمات و روش های آزمایش خاصی را برای جلوگیری از رفتارهای نامطلوب در حین کار مورد استفاده قرار داد؛ ولی باید به این نکته توجه کرد که با توجه به وجود بسیاری از پیچیدگی ها، هیچ راه حل یکسانی برای همه ی موارد وجود ندارد و هر مورد برای انتخاب بهترین روش و برنامه به تجزیه وتحلیل فردی نیاز دارد. برای حصول پیشرفت های بیشتر که منجر به بهره وری بهتر و خطاپذیری کمتر سیستم های حفاظتی می شود می توان از تبادل دانشی که در این زمینه وجود دارد استفاده کرد. از طرفی چون هزینه هر کلید رکلوزر در مجموع هزینه های احداث شبکه قابل توجه است، لذا استفاده از آنها باید دارای توجه اقتصادی باشد. بنابراین لازم است که تعداد و مکان نصب رکلوزرها (باز و بستها) با توجه به اهداف اقتصادی در کنار هدف ارتقاء عملکرد شبکه به صورت بهینه تعیین شود. در حال حاضر در شبکه توزیع برق کهگیلویه (استان کهگیلویه و بویراحمد) اکثر رکلوزرها دور از دسترس برقکاران و یا گروه عملیات و اتفاقات برق می باشند با توجه به اینکه منبع تغذیه در کلوزرها از طریق ترَنسفورمرهای توزیع تأمین می شوند، که هزینه های اقتصادی سنگین و بالایی دارند و به خصوص خدمات تعمیراتی زیادی را در پی دارند. پیشنهاد می شود برای اهداف اقتصادی و ارتقاء عملکرد شبکه، از انرژی
خورشیدی برای منبع تغذیه رکلوزرهای کنونی استفاده شود که باعث حذف هزینه های زمانی و تعمیراتی و همچنین جمع آوری صدها ترَنسفورمر در شبکه توزیع گردد.
شایان ذکر است : مهندس حمیدعزیزی از کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمد، دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته برق قدرت دانشگاه شهید بهشتی تهران می باشد. وی در هفته پژوهش وفناوری استان کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۳۹۶ لوح سپاس از طرف مدیرعامل شرکت توانیر ایران و در اسفند سال ۱۴۰۰ لوح سپاس از طرف پرویز غیاث الدین رییس کمیته اجرایی کنفرانس بین المللی برق را به خود اختصاص داد.

گزارش از ساسان عزیزی