تاثیر زلزله گناوه بر منابع آب زیرزمینی

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر گفت: یکی از تحقیقات مهم که پس از وقوع زلزله به منظور رفتار شناسی انجام می‌شود، مطالعه تاثیرپذیری احتمالی حرکات تکتونیکی شدید (زمین لرزه) بر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی است. امید آزادی جو با اشاره به نتایج بررسی های منابع آب […]

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر گفت: یکی از تحقیقات مهم که پس از وقوع زلزله به منظور رفتار شناسی انجام می‌شود، مطالعه تاثیرپذیری احتمالی حرکات تکتونیکی شدید (زمین لرزه) بر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی است.

امید آزادی جو با اشاره به نتایج بررسی های منابع آب شهرستان گناوه پس از زلزله اخیر اظهار کرد: بر اساس گزارش های واصله، زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۹ ریشتر در ساعت۱۱ و ۱۱دقیقه و ۵۰ ثانیه صبح روز یکشنبه مورخ ۲۹ فروردین ماه سال جاری در شهرستان گناوه و ناحیه گسلی رگه سفید در تاقدیس های بیرونی رشته کوه زاگرس به وقوع پیوست که تا شعاع زیادی حتی در استان‌های مجاور به وضوح احساس گردید و باعث آسیب و خسارت‌هایی در منطقه گردید.

وی ادامه داد: این زلزله تاکنون دارای ۱۹۰ پس لرزه بوده که همچنان ادامه دارد.

به گفته این کارشناس یکی از تحقیقات مهمی که در چنین مواقعی بایستی به منظور رفتار شناسی انجام گیرد، مطالعه تاثیر پذیری احتمالی حرکات تکتونیکی شدید (زمین لرزه) بر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی است.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر اظهار کرد: با توجه به تجربه زمین لرزه “شُنبه” و تغییرات شدید آبدهی منابع آبی ناش از آن در سنوات گذشته، کارشناسان صحرایی دفتر مطالعات پایه منابع آب بلافاصله وضعیت منابع آبی شبکه سنجش آب زیرزمینی شامل چاه ها و چشمه ها را مورد بازدید صحرایی قرار دادند.

آزادی جو خاطرنشان کرد: نظر به اینکه بزرگترین شکستگی محلی در منطقه گسل رگه سفید است، منابع آبی اطراف آن مورد مطالعه قرار گرفت و آبدهی کلیه چشمه ها اندازه گیری و نمونه برداری گردید. علاوه بر آن ساختمان چاه های مشاهده ای و اکتشافی و همچنین تراز سطح آب زیرزمینی اندازه گیری و نمونه برداری از آن ها انجام شد.