تابلوهای توزیع عمومی برق در کامیاران تعویض و اصلاح شد

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان کامیاران گفت: پروژه اصلاح و بهینه سازی تابلوهای فرسوده توزیع عمومی برق در سطح شهرستان با اعتباری بالغ بر ۳ میلیاردو ۸۰۰ میلیون ریال اصلاح و تعویض شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، وریا شیروانی مدیر توزیع نیروی برق شهرستان کامیاران گفت: عدم ایمنی برخی تابلوها و مخاطره آمیز بودن و همچنین سرقت آن و استفاده از تجهیزات برق پرمصرف به شکلی غیراصولی، ساکنین برخی از نقاط شهر را در معرض خطر حوادث متعددی قرارداده بود.

وی افزود: به همین منظور با هدف افزایش ایمنی شهروندان اصلاح و بهینه سازی تابلوهای توزیع عمومی ( شالترها) دردستور کار قرارگرفت و با پی گیری های انجام شده به صورت متمرکز ساماندهی شد.

وی در ادامه با بیان اینکه امنیت و سلامتی شهروندان از مهمترین سرفصل های کاری شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان و مدیریت های تابعه است، افزود: تمامی نیروها به شکل همزمان با نظارت مستقیم و میدانی مدیران، با به کارگیری تجهیزات فنی اقدام به رفع عیب از نقاط نا ایمن ومخاطرآمیزمی کنند.

شیروانی اظهار داشت: درفازاول اجرای این طرح ۵ دستگاه شالترجدید اصلاح و شالترهای ناایمن وفرسوده حذف شده، ۲۰جعبه تقسیم شبکه قدیمی برکنار و تعویض کابل ازمحل اعتبارات داخلی شرکت انجام گرفته و در فاز دوم طرح تعویض تابلوهای توزیع عمومی فرسوده روستایی دردست اقدام است.

مدیربرق کامیاران  درپایان گفت: شهروندان می توانند درصورت مشاهده موارد ناایمن ، سرقت سیم و تجهیزات شبکه، انشعابات غیرمجاز و دستکاری لوازم اندازه گیری و سایر موارد در حوزه برق با شماره ۱۲۱واحد عملیات تماس گرفته و درخواست خود را ثبت نمایند.