بیش از 4 درصد رشد مصرف برق در بخش صنعتی البرز

در حاشیه بازدید سرزده استاندار البرز از شرکت توزیع نیروی برق استان البرز بهنام بیات مدیرعامل گفت: رشد مصرف برق بخش صنعتی در مدت مشابه نسبت به سال گذشته بیش از 4 درصد رشد داشته که این نشان دهنده درک متقابل بین برق و مردم می باشد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق […]

در حاشیه بازدید سرزده استاندار البرز از شرکت توزیع نیروی برق استان البرز بهنام بیات مدیرعامل گفت: رشد مصرف برق بخش صنعتی در مدت مشابه نسبت به سال گذشته بیش از 4 درصد رشد داشته که این نشان دهنده درک متقابل بین برق و مردم می باشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز بهنام بیات مدیرعامل افزود: امسال رشد مصرف برق در بخش صنعتی در مدت مشابه نسبت به سال گذشته بیش از 4 درصد رشد داشته که رشد کل مصرف بار استان 1 درصد بوده است.
که این نشان می دهد مشترکین صنعتی بیشتر مصرف می کنند و مشترکین خانگی و تجاری کمتر یعنی درک متقابلی بین برق و مردم به وجود آمده که ما مدیریت مصرف کنیم که هر چه چرخه صنعت بیشتر بچرخد استان رو به صنعتی شدن و اشتغال زایی و حرکتهای نوین در کار و صنعت رخ می دهد و ما از مردم تشکر می کنیم .
بیات در ادامه اظهار کرد: سال گذشته کلنگ اولین پست 400 کیلوولت استان البرز در باغستان زده شدو فاز اول آن در سال آینده افتتاح خواهد شد.
در ادامه عزیزاله شهبازی استاندار البرز تصریح کرد: توصیه می شود که مردم در بخشهای اداری، خانگی، تجاری در مصرف آب و برق صرفه جویی کنند و در بخش صنعتی تا جائیکه به تولید آسیبی نرسد.
وی در ادامه افزود: در شرکت توزیع نیروی برق استان البرز از فن آوری های روز استفاده شده که در حال حاضر بیش از 60 درصد کنتور های مصارف برق استان به عبارتی 33 هزار مشترک تکفاز از راه دور قرائت می شود این نشان دهنده آن است که این شرکت از مرزهای دانش در استان البرز عبور کرده است.
وی در پایان از مردم فهیم استان به جهت صرفه جویی در مصرف آب و برق و همراهی آنها با صنعت تشکر کرد و گفت: بیش از 46 درصد پست 400 کیلوولت استان البرز در منطقه باغستان پیشرفت داشته است که با پیگیری های لازم این پست سال آینده افتتاح خواهد شد.