۳۰۴ کیلومتر لوله گذاری آب در استان اصفهان

بیش از 304 کیلومتر لوله گذاری و اصلاح و توسعه شبکه آب در 9 ماهه سال جاری در سطح استان اصفهان انجام شد که این میزان 20 درصد بیش از برنامه پیش بینی شده است.

به گزارش برقاب : بیش از ۳۰۴ کیلومتر لوله گذاری  اصلاح و توسعه شبکه آب در ۹ ماهه سال جاری در سطح استان اصفهان انجام شد که این میزان ۲۰ درصد بیش از برنامه پیش بینی شده است.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان با اعلام این خبر افزود: پیشرفت کلی طرح های درحال اجرای این شرکت قابل توجه است، به طوری که در ۹ ماهه سال جاری شاهد ۱۲۷ کیلومتر توسعه و ۱۱۸ کیلومتر اصلاح شبکه آب و حدود ۵۹ کیلومتر لوله گذاری خطوط انتقال آب در استان هستیم.