در سال گذشته

بیش از ۱۰ هزار کنتور هوشمند برق در خراسان شمالی نصب شد

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی در نخستین نشست مدیران این شرکت از نصب بیش از 10 هزار دستگاه کنتور برق هوشمند استان در سال گذشته خبر داد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی در نخستین نشست مدیران این شرکت از نصب بیش از ۱۰ هزار دستگاه کنتور برق هوشمند استان در سال گذشته خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی؛ مدیر عامل این شرکت با بیان این که یکی از مهم ترین برنامه های این شرکت در سالی که گذشت نصب کنتور های هوشمند برای مشترکان بود، گفت: خوشبختانه با توجه به برنامه ریزی که برای مدیریت مصرف و هم چنین افزایش میزان رضایت مشترکان در استان صورت گرفت اجرا و نصب کنتورهای هوشمند بود که در همین راستا بیش از ۱۰ هزار کنتور برق برای مشترکان نصب شد.
مهندس “حسن چاهی” با بیان این که در سال جاری نیز با هدف مدیریت مصرف این هدف با جدیت دنبال می شود، افزود: با توجه به این که کنترل مصرف برق در ساختمان های اداری استان، برای پایداری شبکه برق استان بسیار حائز اهمیت بود، بیش از ۹۳ درصد از کنتورهای آن ها به هوشمند تبدیل شد تا از راه دور پایش و مدیریت شود.
وی هم چنین با بیان این که به منظور رصد مصرف کنتورهای واحدهای تولیدی و صنعتی بالغ بر ۶۹ درصد کنتور های آنان هوشمند شده است، تاکید کرد: هم چنین علاوه بر آن ۲۸ درصد کنتورهای مشترکین خانگی پر مصرف و تمامی کنتورهای مشترکین تجاری پر مصرف نیز هوشمند شده است.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی در پایان با بیان این که یکی از اولویت های این شرکت نصب و پیاده سازی سیستم های هوشمند و فرمان پذیر شبکه برق در استان است، تاکید کرد: با توجه به این که به سمت ورود جبهه گرمای زودرس به استان خواهیم رفت و هم چنین پیش بینی افزایش مصرف برق در کل کشور نسبت به سال گذشته، از همه مشترکانی که این شرکت را در تامین برق مستمر و پایدار یازی می کنند، قدردانی می کنیم.