بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع برق

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع برق به میزبانی استان البرز در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع برق به میزبانی استان البرز در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰برگزار می شود.