بهینه کاوی شرکت مادر تخصصی توانیر از دبیرخانه نظام پیشنهادهای شرکت برق منطقه ای باختر

نمایندگان شرکت مادر تخصصی توانیر از فعالیت ها و اقدامات انجام شده در حوزه نظام پیشنهادهای شرکت برق منطقه ای باختر بازدید نمودند.

به گزارش برقآب، به نقل از دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای باختر، نمایندگان شرکت مادر تخصصی توانیر از فعالیت ها و اقدامات انجام شده در حوزه نظام پیشنهادهای شرکت برق منطقه ای باختر بازدید نمودند.

معاون منابع انسانی در ابتدای این بازدید ضمن عرض خیرمقدم به مهمانان، بهینه کاوی را فرصت مناسبی برای مقایسه و بهبود عملکرد فرآیندها و سیستم های کاری دانست و گفت: نظام پیشنهادها موثرترین ابزار برای پشتیبانی از خلاقیت، نوآوری و بهبود در سازمان است.

وی افزود، با اقدامات انجام شده در حوزه نظام پیشنهادها روش های ترویج نوآوری در سازمان جاری شده است و کارکنان به عنوان منابع ایده تلقی می شوند و خلق دانش تشویق می شود.

“محمود کریمی” مسیر نظام پیشنهادها در شرکت را یک مسیر نوآورانه بر شمرد و افزود: با توجه به تغییر رویکرد نظام پیشنهادها از دو سال گذشته تا کنون، شاهد دستیابی به بالاترین عملکرد در شاخص های کیفی نظام پیشنهادها هستیم.

ناهید یعقوبی، رئیس گروه توسعه مدیریت شرکت توانیر نیز، ضمن قدردانی از اقدامات و فعالیت های انجام شده در حوزه نظام پیشنهادهای شرکت برق منطقه ای باختر، هدف از انجام این بهینه کاوی را الگوبرداری از طرح پنجمین دوره لیگ پیشنهادها به منظور برگزاری لیگ کشوری پیشنهادها در سطح صنعت برق عنوان نمود.

همچنین در این برنامه که ظرف مدت یک روز برگزار گردید، سید مصطفی میرمحمدی دبیر کمیته نظام پیشنهادهای شرکت برق منطقه ای باختر با اظهار تشکر از حضور نمایندگان شرکت توانیر، به تشریح جزئیات طرح پنجمین دوره لیگ پیشنهادها پرداخت و گزارشی از عملکرد نظام پیشنهادها در سال جاری و سنوات گذشته ارائه نمود.