بهینه سازی 11 هزار متر شبکه فشار متوسط در شهرستان شاهرود

مدیرتوزیع برق شهرستان شاهرود از اجرای طرح بهینه سازی11 هزار متر شبکه فشار متوسط فیدر جماران مربوط به مسیر محدوده جاده طرود، منطقه چاه باقر و فرعی چهارم خبر داد. جمال فرخ زاده بیان داشت: درقالـب رزمـایش خـدمت متعـالی و با حضـور 11 اکیپ اجرائـی به استعداد 55 نفر و به میزان 398 نفر ساعت، […]

مدیرتوزیع برق شهرستان شاهرود از اجرای طرح بهینه سازی11 هزار متر شبکه فشار متوسط فیدر جماران مربوط به مسیر محدوده جاده طرود، منطقه چاه باقر و فرعی چهارم خبر داد.

جمال فرخ زاده بیان داشت: درقالـب رزمـایش خـدمت متعـالی و با حضـور 11 اکیپ اجرائـی به استعداد 55 نفر و به میزان 398 نفر ساعت، این طرح جهادی_ضربتی در دومرحله به اجرا در آمده است.

وی تصریح کرد: سرویس و آچارکشی شبکه 20 کیلوولت، تعمیر ایستگاه های هوایی توزیع برق، اصلاح و ایجاد ارتباط خطوط برق رسانی، تعویض مقره های معیوب و بهسازی پایه های فرسوده، به عنوان اهم اقدامات به انجام رسیده محسوب می شوند.

وی همچنین اضافه کرد: تقلیل خاموشی های ناخواسته و گذرا، افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه، کاهش تلفات انرژی الکتریکی، کم شدن نرخ انرژی تامین نشده، ارتقای رضایت مندی مشترکان و آمادگی بیش از پیش گروه های عملیاتی برای زمان بحران، هم افزایی امور تجمیعی و بالابردن کارایی عملیات، کسب مهارت، تصمیم گیری و اجرا در شرایط اضطراری، از جمله اهداف برنامه مورد اشاره به شمار می روند.

فرخ زاده اعلام کرد : در صورتی که فعالیت های ذکر شده در حالت عادی انجام شود ، 16 روز کاری زمان نیاز داشته و با بسیج نیروهای عملیاتی و تجمیع تجهیزات و امکانات ، ظرف 14 ساعت برنامه های پیش بینی شده در طی دو مرحله انجام شده است.