بهینه سازی شبکه فشار متوسط هوایی در شهرک صنعتی شرق سمنان

مدیرتوزیع برق شهرستان سمنان از اجرای طرح اصلاح و بهینه سازی ۹ هزار و ۸۰۰ متر شبکه ۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی شرق در قالب رزمایش خدمت متعالی اطلاع داد. مهدی پاک طینت بیان داشت: سرویس و آچارکشی ۲۶ ایستگاه هوایی توزیع برق و ۱۵۵ اصله پایه فشار متوسط،بهسازی پست زمینی آرمان جام در ابتدای فیدر […]

مدیرتوزیع برق شهرستان سمنان از اجرای طرح اصلاح و بهینه سازی ۹ هزار و ۸۰۰ متر شبکه ۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی شرق در قالب رزمایش خدمت متعالی اطلاع داد.

مهدی پاک طینت بیان داشت: سرویس و آچارکشی ۲۶ ایستگاه هوایی توزیع برق و ۱۵۵ اصله پایه فشار متوسط،بهسازی پست زمینی آرمان جام در ابتدای فیدر اندیشه و جمع آوری یک دستگاه سکسیونرگازی هوایی، از جمله اقدامات به انجام رسیده جهت اجرایی نمودن این طرح جهادی- ضربتی به شمار می روند.

وی افزود: این رزمایش با مشارکت ۴۰ نفر نیروهای اجرائی از مدیریت توزیع برق شهرستان های سمنان، سرخه و مهدیشهر به استعداد هفت اکیپ عملیاتی و با بهره گیری از خودروهای عملیاتی و سنگین به انجام رسیده است.

وی اظهارداشت: بامشارکت مدیریت شهرک صنعتی و بهره گیری از ظرفیت دو دستگاه خودروی آتش نشانی، شست و شوی بخشی از یراق آلات شبکه که با هدف رفع آلودگی تجهیزات برقی در جهت پایداری خطوط برق رسانی به انجام رسید، از دیگر فعالیت های اجرایی است.

وی همچنین اضافه کرد:کاهش خاموشی های ناخواسته و گذرا، تقلیل تلفات انرژی الکتریکی، افزایش قابلیت مانور شبکه و جلب رضایت بیش از پیش مشترکین صنعتی، به عنوان مهم ترین اهداف این برنامه محسوب می شوند.

پاک طینت یادآور شد: در صورتی که اقدامات فوق الذکر در حالت عادی انجام شود، چهار روز کاری زمان نیاز داشته و با بسیج گروه های عملیاتی و بهره گیری از امکانات و تجهیزات مورد نیاز، ظرف سه ساعت فعالیت های مورد اشاره به اجرا در آمده است