بهسازی ۵۵ حلقه چاه آب شرب در مازندران

بهسازی ۵۵ حلقه چاه آب شرب در مازندران به گزارش برقاب،مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مازندران در گفتگویی اظهار داشت: ۵۵ حلقه چاه آب شرب در شهرهای گلوگاه، نکاء، بهشهر، ساری، قائمشهر، جویبار، سیمرغ، بابل، بابلسر همچنین آمل، نور، نوشهر، سلمانشهر، چالوس، تنکابن و رامسر با ۱۲۰۰ لیتر در ثانیه آبدهی و صرف ۱۲ […]

بهسازی ۵۵ حلقه چاه آب شرب در مازندران

به گزارش برقاب،مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مازندران در گفتگویی اظهار داشت: ۵۵ حلقه چاه آب شرب در شهرهای گلوگاه، نکاء، بهشهر، ساری، قائمشهر، جویبار، سیمرغ، بابل، بابلسر همچنین آمل، نور، نوشهر، سلمانشهر، چالوس، تنکابن و رامسر با ۱۲۰۰ لیتر در ثانیه آبدهی و صرف ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار بهسازی شده است.
بهزاد برارازده از حفر ۲۰ حلقه چاه در استان نیز خبر داد و گفت: ۲۰ حلقه چاه آب آشامیدنی با صرف اعتباری بالغ بر ۴۳ میلیارد تومان در شهرهای بهشهر، ساری، قائمشهر، بابل، آمل همچنین عباس آباد، رامسر، تنکابن، نور،چالوس و نوشهر حفر شده یا در دست حفاری است که پیش بینی می شود ۳۰۰ لیتر در ثانیه آب دهی داشته باشد که پس از اتمام عملیات اجرایی ، تجهیز و بهره برداری از این چاهها ، ۷۲ هزار نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی و تقویت مناسب فشار آب برخوردار خواهند شد.