بهسازی شبکه و تاسیسات توزیع برق منطقه چهارصد دستگاه سمنان

عملیات اصلاح و بهینه سازی شبکه و تاسیسات توزیع برق منطقه چهارصد دستگاه سمنان با اجرای رزمایش خدمت متعالی به انجام رسید. مدیر توزیع برق شهرستان سمنان با عنوان این خبر بیان کرد: با حضور هفت گروه عملیاتی به استعداد 30 نفر، سناریوی پیش بینی شده از جمله دو هزار و 500 متر شبکه توزیع […]

عملیات اصلاح و بهینه سازی شبکه و تاسیسات توزیع برق منطقه چهارصد دستگاه سمنان با اجرای رزمایش خدمت متعالی به انجام رسید.

مدیر توزیع برق شهرستان سمنان با عنوان این خبر بیان کرد: با حضور هفت گروه عملیاتی به استعداد 30 نفر، سناریوی پیش بینی شده از جمله دو هزار و 500 متر شبکه توزیع برق این منطقه بهینه سازی شده است.

مهدی پاک طینت گفت: تعمیر و رگلاژ دو دستگاه سکسیونر معیوب پست زمینی چهارصد دستگاه، اصلاح معایب شناسایی شده توسط دوربین گرمانگاری در ایستگاه زمینی توزیع برق، بهسازی سرکابل های فشار متوسط مقابل پست زمینی، نصب 11 مورد میله مسی اتصال به زمین در انتهای فیدرهای فشار ضعیف و ارتباط آن به نول شبکه و اندازه گیری مقاومت قبل و بعد از اتصال و سرویس و آچارکشی 46 سرخط کابل ورودی به مجتمع های مسکونی، اجرایی شده است.

وی افزود: رفع خاموشی معابر به تعداد 11 مورد، تعویض قطعات معیوب و نظافت و بارگیری 10 تابلوی کنتور، هرس شاخه های درگیر با شبکه، شست و شو و حباب شویی 70 سرچراغ روشنایی و همچنین سرویس و آچارکشی پنج سرخط فشار ضعیف پست زمینی چهارصد دستگاه، از دیگر اقدامات به عمل آمده در این رزمایش یک روزه به شمار می رود.

وی با اشاره به این که کلیه فعالیت های مورد اشاره به مدت سه ساعت به اجرا درآمده یادآور شد: چنانچه اقدامات ذکر شده به روال عادی انجام شود، حدود چهار روزکاری زمان نیاز دارد و با بسیج نیروی انسانی و تجمیع امکانات، در کوتاه ترین زمان ممکن و کمترین حجم خاموشی به مشترکین، در قالب رزمایش خدمت متعالی برنامه های موردنظر عملیاتی گردیده و بهبود بهره وری و افزایش رضایت مندی مشترکان، مهم ترین ویژگی این رزمایش محسوب می شود.