بهره گیری از کشاورزی رباتیک در خشکسالی

خبر های جدید از حوزه فناوری نشان می دهد که صندوق فناوری سبز بیل گیتس روی ربات های کشاورزی سیلیکون، ولی متمرکز شده است. در حالی که کالیفرنیا با خشکسالی شدید دست و پنجه نرم می کند، یک شرکت نوپا در سیلیکون، ولی که معتقد است ربات ها میتوانند بطور پایدارتری سبزیجات تولید کنند، سخت […]

خبر های جدید از حوزه فناوری نشان می دهد که صندوق فناوری سبز بیل گیتس روی ربات های کشاورزی سیلیکون، ولی متمرکز شده است.

در حالی که کالیفرنیا با خشکسالی شدید دست و پنجه نرم می کند، یک شرکت نوپا در سیلیکون، ولی که معتقد است ربات ها میتوانند بطور پایدارتری سبزیجات تولید کنند، سخت مشغول کار است.

این شرکت اعلام‌کرد که ۵۰ میلیون دلار در یک دور بودجه به رهبری بیل گیتس در زمینه سرمایه گذاری موفق انرژی جمع آوری کرده است.

براندون الکساندر، مدیرعامل شرکت Iron Ox از ربات هایی استفاده می کند که با یک سیستم هیدروپونیک ۹۰ ٪ آب کمتری نسبت به مزارع سنتی مصرف می کنند.

این شرکت این سیستم را در یک گلخانه ۱۰ هزار فوت مربعی (۹۳۰ متر مربع) در گیلروی کالیفرنیا به کار می اندازد، جایی که یک ربات خودران به نام گروور پالت های Genovese Basil را حرکت می دهد و یک سیستم بازوی روباتیک پالت ها را برای بازرسی بلند می کند. سنسور ها میزان نیتروژن و میزان اسیدیته آب را برای رشد سالم بررسی می کنند.

کشاورزی نقش مهمی در اقتصاد کالیفرنیا ایفا می کند، اما مصرف آب بطور فزاینده ای در کانون توجه قرار دارد. آخرین خشکسالی عمده در سال ۲۰۱۲- ۲۰۱۷ سیستم آبیاری کشاورزان سنتی را قطع کرد، اقدامات سختگیرانه ای را برای حفاظت از خانوار ها تحمیل کرد و آتش سوزی های مرگبار را دامن زد.

اکنون با روش های جدید میتوان تا ۹۰ درصد در ذخیره اب، نسبت به شیوه سنتی صرفه جویی کرد و به نظر می رسد با روش های جدیدتر می توان انقلابی را در دنیای تکنولوژی کشاورزی رقم زد.