بهره وری از منابع آبی تنها راه گذر از ورطه کم آبی ذاتی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان با اشاره به تبعات توسعه کشت های پر آب طلب در گلستان گفت: در استان گلستان از قدیم الایام حدود  ۱۵ هزار هکتار نسق قدیمی برنج وجود داشته که از طریق آب های سطحی و رودخانه ها آبیاری می شوند و در سالهای خشکسالی،  کشاورزان این نسق ها با […]

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان با اشاره به تبعات توسعه کشت های پر آب طلب در گلستان گفت: در استان گلستان از قدیم الایام حدود  ۱۵ هزار هکتار نسق قدیمی برنج وجود داشته که از طریق آب های سطحی و رودخانه ها آبیاری می شوند و در سالهای خشکسالی،  کشاورزان این نسق ها با تجربه ای که دارند، میزان سطح کشت را مدیریت می کنند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، سید محسن حسینی افزود: در سنوات گذشته بدلایلی مانند ارزش اقتصادی بیشتر برنج، توسعه این کشت با استفاده از آب چاهها به صورت غرقابی صورت گرفت که موجب آسیب به آبخوانها شده است.
وی افزود : بدون شک هدف از ممنوعیت کشتهای پرآب طلب در گلستان، حفاظت از منابع آبی و  بهره وری کشاورزی است و با توجه به اینکه کشت سنتی و غرقابی برنج نیاز آبی بالایی دارد ، به همین منظور لازم است این نوع کشت در استان گلستان به همان ۱۵ هزار هکتار نسق قدیمی شالی محدود شود.
وی ادامه داد: بنا به بند “ک” تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب مجلس شورای اسلامی؛ که مقرر کرده است: “در سال ۱۴۰۰ کشت برنج درمناطق مختلف کشور در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و با هماهنگی ‌دستگاه‌های ملی به تشخیص کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان تعیین می‌گردد.” ، کارگروه مورد نظر در استان تشکیل شد و با توجه به خشکسالی سال جاری که از خشکترین سالها در ۵۰ سال اخیر است ، ممنوعیت کشت شالی و  سایرمحصولات پر آب طلب در سال آبی جاری را بویژه توسط آب چاهها مورد تاکید قرار داد .
حسینی ادامه داد: فرهنگ سازی، کنترل مصرف چاه های مجاز و نیز پیگرد چاه های غیرمجاز از راههای حفاظت از منابع آبی استان است و تنها راه چاره گذر استان از ورطه کم آبی ذاتی ، بهره وری از منابع آبی مانند محصولات جایگزین و خشکه کاری برنج است و ما از مسئولان‌ و کشاورزان محترم در این زمینه درخواست یاری می کنیم.