بهره مندی هزار نفر از آب شرب در گیلوان و زرده

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: با اجرای عملیات آبرسانی به روستاهای گیلوان و زرده در شهرستان طارم، هزار نفر از نعمت آب شرب پایدار و بهداشتی بهره مند شدند. «علیرضا جزء قاسمی» اظهار کرد: طرح آبرسانی به گیلوان بصورت مشارکتی و با حضور بخشداری گیلوان، با اعتبار ۴ میلیارد ریال و اجرای […]

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: با اجرای عملیات آبرسانی به روستاهای گیلوان و زرده در شهرستان طارم، هزار نفر از نعمت آب شرب پایدار و بهداشتی بهره مند شدند.

«علیرضا جزء قاسمی» اظهار کرد: طرح آبرسانی به گیلوان بصورت مشارکتی و با حضور بخشداری گیلوان، با اعتبار ۴ میلیارد ریال و اجرای نزدیک به ۲ کیلومتر خط انتقال اجرایی شده است.

وی افزود: اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح از سوی شرکت آبفا در قالب اجرای ۳ کیلومتر لوله گذاری و از محل منابع داخلی تامین گردیده است.

وی ادامه داد: ۷۰۰ نفر از جمعیت یکهزار نفری در این روستا از آب شرب پایدار برخوردار شدند و نقاط باقیملنه نیز طی برنامه های آتی آبرسانی می شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان بیان کرد: طرح آبرسانی به روستای زرده نیز با اجرای ۱.۵ کیلومتر شبکه توزیع آب شرب و حفر و تجهیز یک حلقه چاه تکمیل شد.

این مسئول اعتبار هزینه شده برای اجرای طرح آبرسانی به روستای زرده را ۹۶۰ میلیون ریال اعلام کرده و گفت: ۳۰۰ نفر در این روستا از خدمات شرکت آبفا برخوردار شده و تحت پوشش این شرکت قرار گرفتند.