بهره مندی شبکه‌های آبیاری استان بوشهر از ۳۵۰ میلیون مترمکعب آب

اگرچه تغییر اقلیم موجب کاهش بارش های موثر و افزایش سیلاب های مخرب شده است، اما با مدیریت سیلاب و بهره برداری مناسب از تاسیسات آبی، در سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۵۰ میلیون مترمکعب آب به بهره برداران شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان بوشهر تحویل داده شد. مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی […]

اگرچه تغییر اقلیم موجب کاهش بارش های موثر و افزایش سیلاب های مخرب شده است، اما با مدیریت سیلاب و بهره برداری مناسب از تاسیسات آبی، در سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۵۰ میلیون مترمکعب آب به بهره برداران شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان بوشهر تحویل داده شد.

مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر اظهار کرد: با اتمام فصل گرده افشانی نخیلات، دور اول آبیاری ۶۵۰۰ هکتار از نخیلات تحت پوشش شبکه آبیاری و زهکشی آبپخش از سد شهید رئیسعلی دلواری، از ۱۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ آغاز شد.
مهندس رضا چویلی افزود: علاوه بر آبیاری نخیلات تحت پوشش شبکه های آبپخش و کلل، به منظور تامین نیاز آبی اراضی زراعی شبکه شبانکاره و همچنین نیاز زیست محیطی رودخانه های شاپور، حله و تالاب حله نیز حقابه‌های مورد نظر در حال رهاسازی از سد رییسعلی دلواری است.
وی خاطرنشان کرد: پیش از این نیز آبیاری تکمیلی به منظور تامین نیاز آبی اراضی زراعی سهم بران حاشیه رودخانه حله و همچنین اراضی زراعی تحت پوشش شبکه آبپخش که عموما به کشت های استراتژیک گندم و جو اختصاص یافته است،  انجام شده و در حال حاضر این اراضی در مرحله برداشت محصول می باشند.
مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر با اشاره به کاهش بارندگی‌های سال آبی جاری نسبت به سال گذشته و میانگین بلند مدت افزود: علیرغم کاهش بارش ها و به تبع آن کاهش آورد رودخانه های تامین کننده منابع آب سطحی استان، در سال ۱۳۹۹ حجمی بالغ بر ۳۵۰ میلیون متر مکعب نیاز آبیاری اراضی زراعی و باغی تحت پوشش شبکه های آبیاری و زهکشی استان بوشهر به وسعت تقریبی ۳۰ هزار هکتار از طریق تاسیسات تامین و انتقال آب و ایستگاه های پمپاژ آب به مصرف رسیده است.
چویلی تصریح کرد: عدم تحقق میزان بارندگی پیش بینی شده در پاییز و زمستان گذشته و کمبود منابع آبی در دسترس، اهمیت مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی در سال جدید را دوچندان می کند.
وی افزود: توجه به تقویم آبیاری، الگوی تحویل حجمی آب به منظور کاهش میزان هدررفت و مصرف بهینه آب از جمله راهکارهای مواجهه با کم آبی است.
مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر یادآور شد: استمرار خدمات نگهداری و تعمیرات (نت) تاسیسات آبی در دست بهره برداری شامل سدهای انحرافی، ایستگاههای پمپاژ و شبکه های آبیاری و زهکشی و استفاده بهینه از تاسیسات مذکور، مستلزم مشارکت کشاورزان و باغداران محترم تحت پوشش شبکه های آبیاری و زهکشی از طریق پرداخت آب بهای مصرفی است.