بهره مندی از اصلاح سیستم روشنایی معابر شهر ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام، نعمت هواسی از اجرای یک کیلومتر شبکه فشار ضعیف و نصب ۱۲ اصله پایه درسطح شهر ایلام خبر داد.

بهره مندی از اصلاح سیستم روشنایی معابر شهر ایلام

به گزارش برقاب، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام، نعمت هواسی از اجرای یک کیلومتر شبکه فشار ضعیف و نصب ۱۲ اصله پایه درسطح شهر ایلام خبر داد.
وی افزود: این اقدامات با احداث ۸۰دستگاه چراغLED در بلوار ابوالفضل(ع)شهر ایلام به منظور اصلاح سیستم روشنایی معابر شهری ایلام تکمیل شده است.
مدیر برق شهرستان ایلام با اعلام اینکه تاکنون بیش از۳۰۰۰هزار دستگاه چراغ قدیمی واقع درسطح شهرایلام تعویض شده است گفت: در این طرح چراغهای قدیمی با چراغ های LED کم مصرف جایگزین می شود.
وی افزود: برنامه ما برای سال جاری احداث و نصب ۵۰۰۰دستگاه چراغ در معابر شهری ایلام است.
هواسی تصریح کرد: برای اجرای بهره مندی از اصلاح سیستم روشنایی معابر شهر ایلام  تاکنون بالغ بر ۹۰میلیارد ریال هزینه شده است.