بهره برداری موقت و آب اندازی کانال انتقال آب بند سربند

با حضور جانشین معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل، مدیر امور منابع آب مغان، مدیرعامل شرکت بهره برداری مغان و نماینده مجری بهره برداری شبکه های آبیاری طرحهای مرزی استان بهره برداری موقت و آب اندازی کانال انتقال آب بند سربند انجام گرفت. نماینده مجری بهره برداری شبکه های آبیاری طرحهای […]

با حضور جانشین معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل، مدیر امور منابع آب مغان، مدیرعامل شرکت بهره برداری مغان و نماینده مجری بهره برداری شبکه های آبیاری طرحهای مرزی استان بهره برداری موقت و آب اندازی کانال انتقال آب بند سربند انجام گرفت.

نماینده مجری بهره برداری شبکه های آبیاری طرحهای مرزی استان گفت: در این مرحله و با استفاده از چندین دستگاه پمپ های دیزلی ۹۰۰ لیتر در ثانیه آب از طریق کانال انتقال آب سربند در محل سه پل وارد کانال A شبکه آبیاری و زهکشی مغان گردید.

مهندس عباس قنبری با بیان اینکه قبلا نیز از طریق بازچرخانی آب زهکش dr6 مقدار ۵۰۰ لیتر در ثانیه آب از طریق همین کانال به شبکه مغان انتقال داده شده بود، افزود: در مجموع 1.4 مترمکعب در ثانیه آب از طریق کانال انتقال آب سربند به شبکه مغان انتقال داده می شود که نقش مهمی در جبران کمبود آب شبکه بخصوص در زمانهای پیک آبیاری خواهد داشت.

وی همچنین تصریح کرد: با توجه به اینکه در زمان اوج مصرف و پیک آبیاری شبکه مغان قرار داریم با تاکید مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل، بازچرخانی حداکثری از زهکشهای شبکه مغان در دستور کار شرکت آب منطقه ای قرار گرفته و موضوع با جدیت و حساسیت ویژه توسط مدیریت منابع آب مغان در دست پیگیری و انجام می باشد.

مهندس قنبری اظهار داشت: مرحله بعدی در این پروژه که با جدیت در دست پیگیری می باشد، نصب و راه اندازی یکدستگاه از پمپ های اصلی ایستگاه پمپاژ سربند است که با استفاده از دیزل ژنراتور موجود در محل بهره برداری خواهد شد و ۲ مترمکعب در ثانیه آب نیز علاوه بر جریان قبلی به شبکه مغان انتقال خواهد یافت.