بهره برداری مهمترین طرح‌ پساب کشور در یزد

خط سبز آبرسان صنایع استان یزد به عنوان یکی از مهمترین طرح‌های انتقال پساب کشور که امکان انتقال ۱۵۰ لیتر بر ثانیه پساب را صنایع این استان دارد، به بهره برداری رسید.

به گزارش برقاب : بهره برداری مهمترین طرح‌ های پساب کشور در یزد . جواد محجوبی،رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی آب منطقه ای یزد ، در خصوص بهره برداری مهمترین طرح‌ پساب کشور گفت: به منظور تامین آب صنایع استان از طریق جایگزینی پساب، پروژه خط سبز آبرسان صنایع  که در دست اقدام شرکت آب منطقه ای استان یزد قرار گرفته بود، پس از پایان یافتن مراحل اجرایی به بهره برداری رسید.

وی هدف از اجرای این پروژه را بازتخصیص آب صنعت از طریق جایگزینی پساب با آب کیفی در اختیار صنایع دانست و افزود: به منظور اجرایی شدن بند ع تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، وزارت نیرو مکلف است آب کیفی در اختیار صنایع را با آب غیرمتعارف مانند پساب و آب دریا جایگزین کند.
محجوبی با اشاره به مشارکت شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق و شرکت سهامی آب منطقه ای در این پروژه خاطر نشان کرد: عملیات اجرایی این پروژه شامل احداث یک باب مخزن بتنی به حجم ۲ هزار مترمکعب و اجرای خط لوله GRP به طول ۲۲ کیلومتر با قطر ۵۰۰ میلیمتر است.
وی با بیان اینکه هزینه اجرای عملیات این پروژه مبلغی بیش از ۸۵  میلیارد تومان است، یادآور شد: با بهره برداری از این پروژه در مجموع امکان انتقال ۱۵۰ لیتر بر ثانبه پساب وجود دارد.
رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی آب منطقه ای یزد با اشاره به اینکه این طرح یکی از پروژه های سند یزد نوین است، گفت: این پروژه از مهمترین طرح های پساب کشور محسوب می شود که پنج  نقطه شامل نیروگاه سیکل ترکیبی، شهرک صنعتی فولاد، شهرک صنعتی یزد و شهرک های صنعتی جهان آباد و حاجی آباد میبد را در آینده تحت پوشش قرار می دهد.
وی خاطر نشان کرد: خط سبز آبرسان صنایع از جمله طرح های مصوب سند سازگاری با کم آبی و تعدیل مشکلات کم آبی استان یزد است که در برای مدیریت مصرف آب شرب و صنعت به تصویب رسیده است.

گفت: به منظور تامین آب صنایع استان از طریق جایگزینی پساب، پروژه خط سبز آبرسان صنایع  که در دست اقدام شرکت آب منطقه ای استان یزد قرار گرفته بود، پس از پایان یافتن مراحل اجرایی به بهره برداری رسید.

وی هدف از اجرای این پروژه را بازتخصیص آب صنعت از طریق جایگزینی پساب با آب کیفی در اختیار صنایع دانست و افزود: به منظور اجرایی شدن بند ع تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، وزارت نیرو مکلف است آب کیفی در اختیار صنایع را با آب غیرمتعارف مانند پساب و آب دریا جایگزین کند.
محجوبی با اشاره به مشارکت شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق و شرکت سهامی آب منطقه ای در این پروژه خاطر نشان کرد: عملیات اجرایی این پروژه شامل احداث یک باب مخزن بتنی به حجم ۲ هزار مترمکعب و اجرای خط لوله GRP به طول ۲۲ کیلومتر با قطر ۵۰۰ میلیمتر است.
وی با بیان اینکه هزینه اجرای عملیات این پروژه مبلغی بیش از ۸۵  میلیارد تومان است، یادآور شد: با بهره برداری از این پروژه در مجموع امکان انتقال ۱۵۰ لیتر بر ثانبه پساب وجود دارد.
رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی آب منطقه ای یزد با اشاره به اینکه این طرح یکی از پروژه های سند یزد نوین است، گفت: این پروژه از مهمترین طرح های پساب کشور محسوب می شود که پنج  نقطه شامل نیروگاه سیکل ترکیبی، شهرک صنعتی فولاد، شهرک صنعتی یزد و شهرک های صنعتی جهان آباد و حاجی آباد میبد را در آینده تحت پوشش قرار می دهد.
وی خاطر نشان کرد: خط سبز آبرسان صنایع از جمله طرح های مصوب سند سازگاری با کم آبی و تعدیل مشکلات کم آبی استان یزد است که در برای مدیریت مصرف آب شرب و صنعت به تصویب رسیده است.