مهدی پاک طینت،مدیر توزیع برق شهرستان سمنان گفت:

بهره برداری از ۴۷۹ طرح عمرانی برق رسانی در شهرستان سمنان

با اعتباری افزون بر 160 میلیارد ریال، بهره برداری از 479 طرح عمرانی برق رسانی در شهرستان سمنان به اجرا درآمد.

مدیر توزیع برق شهرستان سمنان با اعلام این مطلب گفت: بهسازی ایستگاه زمینی توزیع برق زاوقان یک، اصلاح شبکه روشنایی معابر خیابان های رشد و اقتدار در شهرک صنعتی، بهسازی شبکه فشار متوسط هوایی مسیر پل شهید نوروزی، نصب تیغه جداکننده در فیدر خیرآباد- فرعی نوکلاته، احداث شبکه فشارضعیف هوایی خیابان یاسر به همراه پست هوایی خیابان فجر۴ ، بهینه سازی خط ۲۰ کیلوولت ضلع غربی پست ۶۳ کیلوولت جنوب سمنان و اصلاح شبکه روشنایی معابر محدوده پل شهید محب شاهدین، از جمله شاخص ترین اقدامات صورت گرفته در عرصه خدمت رسانی به شمار می رود.

مهدی پاک طینت با اشاره به این که جهت تامین برق متقاضیان و مشترکان جدید در نه ماهه ی امسال، ۱۵ هزار و ۵۵۹ متر شبکه فشارمتوسط ، فشارضعیف ، روشنایی معابر و کابل خودنگهدار احداث شده افزود: به منظور افزایش پایداری خطوط برق رسانی، هفت هزار و ۱۵۸ متر شبکه توزیع برق شهرستان اصلاح و بهینه سازی شده است.

وی یادآور شد: برای تغذیه برق مشترکان جدید از آغاز امسال تا زمان حاضر، ۱۸ ایستگاه هوایی توزیع برق به قدرت دو هزار و ۷۵۶ کیلوولت آمپر نصب و به بهره برداری رسیده است.

وی با اظهار این که در نه ماهه ی سال جاری، ۱۰۶ کنتور هوشمند در نقاط مختلف شهرستان نصب گردیده تصریح کرد: هم اینک یک هزار و ۶۱۹ کنتور هوشمند در راستای طرح فراسامانه اندازه گیری و مدیریت انرژی “فهام” در این شهرستان نصب شده است.

پاک طینت خاطرنشان ساخت: جابه جایی پست های زمینی زاوقان ۳ و گلشهر، اصلاح شبکه فشارمتوسط هوایی جنب پارک کومش، بهینه سازی شبکه فشارضعیف هوایی روستای خیرآباد، احداث ایستگاه هوایی خیابان رسالت با قدرت ۱۶۰ کیلوولت آمپر، جابه جایی پست هوایی خیابان جم و تامین برق مرغداری مسیر جاده پیغمبران، به عنوان برنامه های پیش بینی شده این مدیریت تا پایان سال ۱۴۰۰ است.