بهره برداری از ۱۷۰ میلیارد تومان پروژه در حوزه برق کرمان

۴ طرح شامل پست ۱۳۲ کیلوولت ریگان -افزایش ظرفیت پست ۱۳۲ کیلوولت منوجان و ۲ پروژه نیروگاه خورشیدی کوچک در شهرستان راور در هفته هفتم پویش الف ب ایران بصورت ویدیو کنفرانس با حضور وزیر محترم نیرو مورد بهره برداری قرار می گیرد. این مراسم از محل پست ریگان برگزار میشود. پروژه پست ریگان با […]

۴ طرح شامل پست ۱۳۲ کیلوولت ریگان -افزایش ظرفیت پست ۱۳۲ کیلوولت منوجان و ۲ پروژه نیروگاه خورشیدی کوچک در شهرستان راور در هفته هفتم پویش الف ب ایران بصورت ویدیو کنفرانس با حضور وزیر محترم نیرو مورد بهره برداری قرار می گیرد. این مراسم از محل پست ریگان برگزار میشود.

پروژه پست ریگان با هدف رفع افت ولتاژ و تامین برق مطمئن و پایدار برای مشترکین منطقه محروم شهرستان ریگان از سال ۹۸ اغاز و هم اکنون اماده بهره برداری میباشد.

با بهره برداری از پروژه ریگان تا ۱۵ سال اینده برق استاندارد مشرکین تامین خواهد شد. شایان ذکر است که اعتبار این پروژه ۱۳۰۰ میلیارد ریال است.