بهره برداری از پروژه حفاظت هوشمند مدیریت منابع آب گنبد

سرپرست دفتر حراست شرکت آب منطقه ای گلستان از بهره برداری از پروژه حفاظت هوشمند مدیریت منابع آب گنبد خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، علیرضا ایزدی اظهار کرد: از اهداف این پروژه افزایش ضریب امنیتی و ارتقا حفاظت فیزیکی مجموعه مدیریت منابع آب گنبد است. وی با تاکید بر […]

سرپرست دفتر حراست شرکت آب منطقه ای گلستان از بهره برداری از پروژه حفاظت هوشمند مدیریت منابع آب گنبد خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، علیرضا ایزدی اظهار کرد: از اهداف این پروژه افزایش ضریب امنیتی و ارتقا حفاظت فیزیکی مجموعه مدیریت منابع آب گنبد است.
وی با تاکید بر اهمیت حفاظت و امنیت در صنعت آب، استفاده از سیستم های هوشمند و مدرن در حفاظت فیزیکی تاسیسات و ادارات را لازمه توسعه پایدار دانست.