طرح تجهیز و توسعه ایستگاه برق برخون بوشهر

طرح تجهیز و توسعه ایستگاه برق برخون استان بوشهر شامل نصب بي خط 735 به همراه سكسيونر باس سكشن به بهره برداری رسید و در مدار قرار گرفت.

به گزارش برقآب، به نقل از روابط عمومی برق منطقه ای فارس ، غلامرضا صفاری مجری طرح تجهیز و توسعه شبکه برق منطقه ای فارس با تشریح اقدامات انجام شده اظهار داشت : این طرح با سرمایه گذاری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال اعتبارات استانی به سرانجام رسید و در مدار بهره برداری قرار گرفت.
وی با بیان اینکه مدت زمان اجرای این طرح حدود ۳ ماه بوده است گفت : در پروژه یاد شده به منظور افزایش قابلیت اطمینان تامین و انتقال برق ایستگاه بردخون ، بی خط ۷۳۵ و سکسیونر باس سکشن در ایستگاه نصب و راه اندازی گردید .
با اجرای این پروژه ایستگاه بردخون از طریق ۲ جداکننده خط از ایستگاه کنگان تغذیه می گردد و قابلیت اطمینان ایستگاه به میزان ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد و خاموشی ها به شدت کاهش خواهد یافت .
صفاری مجری طرح بهینه سازی شبکه برق منطقه ای فارس ادامه داد : افزایش پایداری و قابلیت اطمینان تامین و انتقال برق در ایستگاه بردخون از مزایای اجرای این طرح است ، اتمام زودتر از موعد و افزایش پایداری و قابلیت اطمینان ایستگاه نیز دستاوردهایی است که با اجرای آن محقق شده است.
این مقام مسوول گفت : برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری در صنعت برق و به ویژه در ایستگاهها و پست ها یکی از فعالیتها و اقدامات بسیار مهم و حساس بشمار می رود که با کنترل تجهیزات از نظر برنامه زمانبندی تعمیراتی و تعویض قطعات و با استفاده از تجزیه و تحلیل های آماری هزینه های تحمیلی را کاهش می دهد و تاثیر به سزایی در به منظور حصول ایمنی و قابلیت اطمینان سیستم دارد.